Vijf jaar Vervoerregio Amsterdam

Hoe houden we onze snelgroeiende metropool bereikbaar? Dat is de grote vraag voor de Vervoerregio Amsterdam. Terwijl het aantal inwoners sneller stijgt dan ooit, neemt de fysieke ruimte in de stad voor verkeer af. We hebben meer ruimte nodig voor klimaatadaptatie, ontmoeting en leefruimte en tegelijkertijd neemt de hoeveelheid verkeer toe. We moeten dus slimmer omgaan met bereikbaarheid en keuzes maken om een verkeersinfarct te voorkomen. Daarom is het tijd om na te denken over de mobiliteit van morgen. Wat betekent een bereikbare regio Amsterdam? Moeten we vooral investeren in de fiets, in het OV of toch de auto? Welke rol speelt de digitale openbare ruimte? 

Datum
Plaats
Piet Heinkade 179
Agendatype
Bijeenkomst
Organisatie
Pakhuis de Zwijger