Webinar Rabo SmartBuilds

Webinar van Rabo Smartbuilds, bestemd voor wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren, woningcorporaties en ontwikkelaars en andere geïnteresseerden. Het webinar geeft inzicht in het realiseren van middenhuur woningen met een lange levensduur op een tijdelijke ondergrond. De volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat de huidige stand van de Nederlandse woningmarkt is.
  • Hoe flexibele woningen kunnen helpen tekorten op de woningmarkt te verminderen en hoe we kunnen samenwerken met woningcorporaties.
  • Hoe gemeentes om kunnen gaan met het Didam Arrest. 
  • Met welke gemeente Rabo SmartBuilds als eerste aan de slag gaat en hoe de samenwerking is gelopen.
  • Waarom kwalitatief hoogwaardige en duurzame modulaire woningen belangrijk zijn voor Nederland en wat ervoor nodig is om die te realiseren.
  • Hoe het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kijkt naar modulaire huurwoningen.
Datum
Agendatype
Online bijeenkomst
Organisatie
Rabo SmartBuilds