Webinar Rechten en plichten bij sloop en renovatie

Datum: 
20 oktober 2020

Agendatype:

Organisatie: 
!WOON

Bewoners in ontwikkelbuurten vragen !Woon geregeld wat hun rechten zijn bij de aanpak van hun woonblok of complex. Bewoners hebben immers veel rechten, zeker wanneer ze zich verenigen in een bewonerscommissie. Maar ze hebben ook plichten. Tijdens dit webinar wordt hier wat dieper op ingegaan, zonder de hoofdlijnen uit het oog te verliezen.