Weer Thuis: vroegsignalering en preventie

Datum: 
28 januari 2021

Agendatype:

Organisatie: 
Platform31

Door de transformatie van beschermd wonen en opvang wonen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk. Zelfstandig wonen in de wijk van mensen wiens leven af en toe ontwricht kan raken, vraagt om het tijdig signaleren van deze instabiliteit en het gehoor geven aan die signalen. Wat heeft deze persoon nodig? Wie kan dat bieden? En wat kan de wijk daarin betekenen?