Werkconferentie Coöperatieven maken de stad

In deze tijd, waarin het initiatief uit de samenleving zich nadrukkelijk manifesteert, biedt het model van de ‘coöperatie’ een alternatief voor de traditionele publiek-private samenwerking (PPS). Een juridische en functionele invulling van publiek-civiele samenwerking (PCS), waarin burger en overheid zich constructief tot elkaar kunnen verhouden. Wat is precies de toegevoegde waarde van een coöperatie? Hoe zorgen we ervoor dat dit model een sterke schakel in de samenwerking tussen burger en overheid wordt? En hoe ziet een coöperatieve stad en samenleving in de toekomst eruit? Samen met bewoners, onderzoekers, ambtenaren en politici, verkent Pakhuis de Zwijger de potentie van de coöperatieve beweging in de stad en land.

Datum
Plaats
Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179
Agendatype
Bijeenkomst
Organisatie
Pakhuis de Zwijger