Winterlezingen #2 Leefbaarheid en bereikbaarheid

In de Sluisbuurt zijn hoge ambities geformuleerd voor de bereikbaarheid. De parkeernorm is laag en het gebruik van openbaar vervoer, de fiets en wandelen wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. Maar dit is natuurlijk niet uniek voor de Sluisbuurt. Expert op het gebied van fietsen en openbaar vervoer, Saskia Kluit, zal ingaan op het belang van fietsen, fietsverbindingen en ov-verbindingen naar nieuwe buurten en hoe je deze verbindingen succesvol maakt.

Datum
Plaats
Perdu Kloveniersburgwal 86
Agendatype
Bijeenkomst
Online bijeenkomst
Organisatie
Arcam