Winterlezingen #3 Onderwijs en campusvorming

Hoe kan de nieuwe Campus aan het IJ een bijdrage leveren aan de levendigheid van de Sluisbuurt en welke aantrekkingskracht heeft dit op stads- of regioniveau? De derde Winterlezing gaat over campusvorming in de Sluisbuurt. Deze nieuwe Amsterdamse campus van InHolland, naar ontwerp van cepezed, zal de thuisbasis zijn voor 7500 studenten maar biedt ook voorzieningen voor de buurt in de plint.

Datum
Plaats
Perdu Kloveniersburgwal 86
Agendatype
Bijeenkomst
Online bijeenkomst
Organisatie
Arcam