Winterlezingen #4 Woonkwaliteit en betaalbaarheid

Justus, naar ontwerp van de Architekten Cie., wordt de eerste woontoren van de Sluisbuurt. Hier kunnen vanaf 2024 289 huishoudens een middensegment huurwoning betrekken. De naam van de toren verwijs naar de ontwerper van de naastgelegen Oranjesluizen: Justus Dirks en de begin december 2021 is de eerste paal van dit gebouw geslagen. Partner architect Branimir Medic van de Architekten Cie. zal in de vierde Winterlezing het ontwerp van deze toren toelichten en spreken over de uitdagingen om middensegment huurwoningen te realiseren.

Maar hoe realiseer je een hoge woonkwaliteit in hoogbouw? Dat is precies wat een werkcommissie onder leiding van het Van Eesterenmuseum in 2021 heeft bevraagd. Anouk de Wit zal namens de commissie een reflectie geven op de lessen die mee te nemen zijn naar de Sluisbuurt uit hun onderzoek Wonen op Hoogte.

Datum
Plaats
Perdu Kloveniersburgwal 86
Agendatype
Bijeenkomst
Online bijeenkomst
Organisatie
Arcam