Winterlezingen #5 Duurzaamheid en natuurinclusiviteit

Arcam sluit de reeks Winterlezingen over de Sluisbuurt af met een nieuw duurzaamheidsicoon voor de Sluisbuurt: Horizons, van Paul de Ruiter Architects en FLUX Lanscape. De eigenaren van beide bureaus, Paul de Ruiter en Gerwin de Vries, spreken over het woongebouw dat is ontworpen met de kringloop van de natuur en de werking van het menselijk lichaam als inspiratiebron: het ademt, denkt en voelt. Andy van den Dobbelsteen, Sustainability Coördinator bij TU Delft, reflecteert op de duurzaamheidsambities van dit gebouw – dat stelt dat het straks voor 62% bestaat uit biobased en hergebruikte materialen en voor 96% herbruikbaar is aan het einde van zijn levensduur – en beschrijft hoe deze ambities bewaarheid kunnen worden.

Datum
Plaats
Perdu Kloveniersburgwal 86
Agendatype
Bijeenkomst
Online bijeenkomst
Organisatie
Arcam