wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Datum: 
11 februari 2021

Agendatype:

Organisatie: 
Platform31

Een centraal element van het zelfstandig wonen in de wijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid, zijn de woningen zelf. Corporaties spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoeveel woningen zijn nodig om uitstromers uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang een huis te bieden? En welke woonvormen zijn mogelijk tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding?