Woning vs volkstuin

Datum: 
woensdag 5 september
Plaats: 
Pakhuis De Zwijger
Piet Heinkade 179
Amsterdam
Organisatie: 
Pakhuis De Zwijger

Met de blijvende tekorten op de woningmarkt en de vraag naar bouwgrond is de toekomst voor veel volkstuinders onzeker. Hoewel de volkstuinen veel kostbare grond bezet houden, bieden ze ook kansen voor het behoud van groen en leggen ze een waardevolle verbinding met de stad en het platteland. Hoe ziet de toekomst van de volkstuinen in Amsterdam eruit?