De woningbouwopgave en het omgevingsplan

Deze studiemiddag gaat gericht in op de manier waarop gemeenten woningbouwontwikkelingen met een omgevingsplan mogelijk kunnen maken. Op dezelfde leest verkent wat er onder de Omgevingswet mogelijk is om anders en/of meer te regelen. Denk hierbij aan de categorisering van woningen of de flexibiliteit. Er wordt besproken op welke manier het omgevingsplan ondersteunend kan zijn bij de huidige vraagstukken op de woningmarkt. Het omgevingsplan is ook bedoeld voor de beheerfase. Ook dat komt aan bod tijdens de studiemiddag.

Deelname aan de studiemiddag biedt inzicht in de mogelijkheden van het omgevingsplan, om zaken onder de Omgevingswet anders te regelen dan nu het geval is met bestemmingsplannen. Zo leert u hoe de doelstelling van een integrale denkwijze vorm kan krijgen. Voorafgaand aan deze studiemiddag krijgt u een concept van het supplement dat Op dezelfde leest heeft geschreven. Tijdens de digitale studiemiddag staat dit supplement centraal en is veel ruimte voor gesprek.

Datum
Agendatype
Online bijeenkomst
Organisatie
Platform31