Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
EIB pleit voor nieuwbouw in het groen
Bouw ook aan de randen van de stad

Het Economisch Instituut voor de Bouw voorspelt een nijpend tekort aan woonruimte. “Overal blijven de bouwplannen achter bij de woningbehoefte”, zegt EIB-directeur Taco van Hoek. Hij is daarom voorstander van woningbouwprojecten in landbouwgebieden bij steden, juist ook om meer variatie te krijgen. “Dat gaat in Amsterdam niet gebeuren”, meent Marjolein Moorman, lijsttrekker PvdA Amsterdam. “We moeten onze groene scheggen behouden voor volgende generaties.”

JA

Taco van Hoek

(Directeur Economisch Instituut voor de Bouw)

“In stedelijk gebied dreigt een tekort aan woonruimte. De mogelijkheden in het al dichtbebouwde binnenstedelijk gebied zijn niet oneindig en dat is voor ons reden goed te kijken naar woningbouw aan de randen van de stad. Een ander meer kwalitatief element is minstens zo belangrijk. Binnenstedelijk bouwen leidt in een stad als Amsterdam voor 95 procent tot appartementen. Dat is niet onbegrijpelijk. Het is heel lastig dat anders te doen, maar er zijn ook groepen met een heel andere woningbehoefte. Bijvoorbeeld gezinnen met kinderen zoeken een grondgebonden woning met een tuin.

De tegenstanders maken van deze discussie een karikatuur. Wat ons betreft gaat de discussie niet over woningbouw in beschermde natuurgebieden, unieke landschappen en bos- en duingebieden. Daar hebben we het helemaal niet over. Maar in de buurt van onze steden bevinden zich allerlei landbouwgebieden die zich wel degelijk lenen voor woningbouw. Die grond wordt niet volgestampt, maar er kunnen afwisselende, groene gebieden ontstaan. We hebben maar een fractie van die grond nodig voor woningbouw.

Ons treft ook wel het verwijt dat het om een politiek spel gaat van grondeigenaren en ontwikkelaars met grondposities. Natuurlijk, die willen bouwen. Het gaat er dan om dat een gemeente hoge eisen stelt. Vraag daar niet om woningbouw in hoge dichtheden. De bebouwing moet altijd passen bij de omgeving en het is zonde de mogelijkheden niet te bekijken. Ook in de buurt van Amsterdam zijn er nog plekken waar we aanvullend op de bouw van appartementen wat kunnen doen.”  

 

 

 

NEE

Marjolein Moorman

(fractieleider en lijsttrekker PvdA Amsterdam)

 

“Voor ons is het onbespreekbaar woningbouw te plegen in de groene scheggen van de stad. Wij moeten onze groene randen juist koesteren. Of het nou gaat om de Amstelscheg of het veenweidegebied van landelijk Noord. In Amsterdam kun je heel makkelijk vanuit de stad recreëren in het groen. Welke stad heeft dat? Dat is een unieke kwaliteit. Die groene stad moeten we voor toekomstige generaties zien te behouden. Als je het eenmaal weggeeft, dan komt het nooit meer terug.

Ook wij vinden dat in de stad meer woningen moeten worden gebouwd. Daarvoor bestaan heel veel plannen. We kunnen binnenstedelijk bouwen aan de Amstel, bij Sloterdijk, in het havengebied of langs het IJ in Noord. IJburg 2 wordt aangelegd. Op die locaties moet zo snel als mogelijk worden gebouwd. In hoge dichtheden. Het gaat om de vraag wat is het je waard. Sommige bedrijven willen wel vertrekken. Mocht het nodig zijn, dan moeten we bereid zijn geld op tafel te leggen voor de verplaatsing van die bedrijven.

Wat ons betreft kan ook elders sprake zijn van verdichting. In bijvoorbeeld Noord, Zuidoost of Nieuw-West zijn plekken voorhanden. De Tuinsteden kennen een ruime opzet met ontzettend veel groen. Maar dat groen wordt niet zelden als onveilig ervaren. Ook daar kan dus meer worden gebouwd.

Verder vind ik dat in de regio meer moet worden gebouwd. Dat is de lijn van Eberhard; beschouw Amsterdam als onderdeel van de Metropool. Maar blijf van de groene buitengebieden of onze volkstuinparken af.”

 

Tekst: Bert Pots

In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.