13.11.2017
Top
Voorstel van VVD Amsterdam
Corporaties moeten vooral voor studenten bouwen

De Amsterdamse woningbouwcorporaties moeten de komende vier jaar met name woningen bouwen voor studenten, zo meent Marianne Poot, vice-fractievoorzitter van de VVD. Volgens Caroline Nolet, manager Verhuur en Verkoop van Ymere is dat kortzichtig.

 

JA

Marianne Poot (raadslid VVD)

 

Wij kiezen in ons verkiezings-programma niet voor een stad van armen en rijken, maar voor een gemêleerde stad voor alle inkomensklassen. Dat heeft gevolgen voor de omvang van de corporatiesector. Nu nog bestaat de stad voor meer dan de helft uit gesubsidieerde woningen. In 2022 is wat ons betreft maximaal vijftig procent van de woningen een gesubsidieerde woning. We zien die daling als een allereerste stap naar het landelijk gemiddeld. Uiteindelijk is in onze stad dertig procent sociale huur voldoende.

De VVD wil om die reden dat corporaties jaarlijks minimaal drieduizend woningen verkopen aan particulieren. Voor de zittende huurder zouden daarbij gunstige voorwaarden kunnen gelden.

Bij de bouw van nieuwe woningen – wij vinden het enorm belangrijk dat er in Amsterdam jaarlijks tienduizend nieuwe huur- en koopwoningen worden bijgebouwd - kan de rol van corporaties worden beperkt tot een jaarlijkse bouwproductie van tweeduizend woningen. Voor een heel specifieke doelgroep. Wij kiezen voor studenten. Juist zij zijn van groot belang voor de creativiteit, levendigheid en economische groei van Amsterdam. Ons doel is daarom tot 2022 voor hen minstens achtduizend tijdelijke en permanente woningen te realiseren.”

 

 

 

NEE

Caroline Nolet (Manager Wonen Ymere)

 

“Als ergens duidelijk is dat de markt  de problemen niet oplost, dan is het wel Amsterdam. Markthuur- en koopprijzen rijzen de pan uit. Gezinnen zoeken steeds vaker hun heil buiten de stad en wachtlijsten voor sociale huur zijn nergens zo lang als in Amsterdam.
De focus leggen op studentenhuisvesting vinden we onverstandig. Natuurlijk is het huisvesten van studenten van belang, maar dan ga je voorbij aan de vele doelgroepen die eveneens afhankelijk zijn van huisvesting door corporaties en juist bijdragen aan de vitaliteit van de stad. We willen de stad ook toegankelijk houden voor winkelpersoneel, conducteurs, onderwijzers, agenten en verpleegsters. Bovendien vraagt de gemeente steeds nadrukkelijker van corporaties om onderdak te bieden aan kwetsbare groepen. Juist VVD-wethouder Eric van der Burg heeft ons kort geleden nog opgeroepen veel meer woningen vrij te maken cq. te bouwen voor deze doelgroep. Het verkopen van woningen brengt de oplossing daarvoor niet dichterbij.
En over studenten gesproken: hoe stromen zij straks door? Voor hen is dan geen betaalbare woning beschikbaar. Ons volkshuisvestelijk systeem is uniek in de wereld; laat corporaties onverminderd zorgen voor betaalbare woningen, passende huisvesting en gemengde vitale wijken.”

 

Tekst: Bert Pots

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol type start> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.