08.12.2017
Top
Wijziging van luchthaven-indelingsbesluit
Extra woningbouw onder aanvliegroutes kan best

Er komen ruimere mogelijkheden om onder de aanvliegroutes van Schiphol woningen te bouwen. VVD-wethouder Adam Elzakalai van Haarlemmermeer is blij met de extra bouwmogelijkheden in Rijsenhout of Zwanenburg. Matt Poelmans, vertegenwoordiger van de bewoners in de Omgevingsraad Schiphol, is verklaard tegenstander. “Wij zeggen: het is wonen of vliegen. Dat kan niet op dezelfde plek.”

 

JA

Adam Elzakalai

(wethouder Haarlemmer-meer)

 

“Kleine gemeenschappen als Rijsenhout, Lijnden en Zwanenburg zitten al jaren op slot. Voorzieningen, scholen en sportverenigingen staan onder druk. Dat is voor een dorp slecht. Ook gezien onze regionale woningbouwopgave willen we graag bijbouwen. De wijziging van het luchthaven-indelingsbesluit maakt het mogelijk dat wij bijvoorbeeld jonge mensen, die heel graag in het dorp waar ze zijn opgegroeid willen blijven wonen, aan een plek kunnen helpen. Ook in de dorpen is de vraag groot. Kort geleden hoorde ik nog van een makelaar, dat een nieuwbouwproject binnen twee weken was uitverkocht.

Nieuwe bewoners vervolgens waarschuwen dat zij te maken kunnen krijgen met overlast van passerende vliegtuigen, dat vind ik niet onethisch. Het is juist goed dat zij daarover door de overheid worden geïnformeerd. Het is goed dat bijvoorbeeld kopers daar door de notaris nog eens op worden gewezen. Bovendien moeten we ons bedenken dat veel van onze inwoners gewend zijn aan de aanwezigheid van Schiphol. Die weten echt wel wat hen te wachten staat. 
En met de kritiek van Matt Poelmans dat Rijk, provincie en gemeenten zich met de verruiming aan het reguliere overleg hebben onttrokken, ben ik het ook niet eens. Woningbouw wordt mogelijk gemaakt via een Bestemmingsplan. Het is aan de gemeenteraad de afweging te maken of het verstandig is ergens wel of niet te bouwen.”
 

 

 

NEE

Matt Poelmans

(bewoners-vertegenwoor-diger in Omgevingsraad Schiphol)

 

“We zijn niet tegen extra woningen in de regio, maar de plek maakt veel uit voor het woongenot. De keuze van voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma om onder vliegroutes weer woningbouw toe te staan, vinden we heel onverstandig. Dat leidt ertoe dat sommige gemeenten heel grote woningbouwplannen onder de aanvliegroutes tot ontwikkeling willen brengen. De toekomstige bewoners zullen daarvan de negatieve gevolgen ondervinden.
Bedoeling is dat zij bij aankoop van een woning een verklaring ondertekenen dat zij zich bewust zijn van de aanwezigheid van Schiphol. Of wel dat zij zich in de toekomst niet zullen beklagen over hinder. Voor de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol is dat veel te simpel geredeneerd. Dat moet de overheid niet doen. Mensen weten ook op forse afstand van de luchthaven vaak niet wat hen allemaal boven het hoofd hangt. Bovendien voorzien wij dat in de toekomst de overlast alleen maar zal toenemen.
Het steekt ons ook dat het besluit hierover niet binnen de Omgevingsraad is besproken. Juist daar moet de afweging worden gemaakt waar gevlogen en gewoond kan worden. Dat moet niet een zaak zijn van afzonderlijke gemeenten die toevallig een bouwlocatie voorhanden hebben, maar hoort onderdeel te zijn van een zorgvuldige, door alle partijen gedragen afweging.”

Tekst: Bert Pots

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol type start> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.