11.06.2018
Top
Altijd 70 procent instemming van bewoners nodig
‘Gratis woningverbetering om verduurzaming te versnellen’

De verduurzaming van sociale huurwoningen stuit regelmatig op bezwaren van huurders. Bernard Wientjes, voorzitter van De Bouwagenda, pleit voor verleiding van huurders. Corporaties moeten woningen verbeteren zonder huurverhoging. Voor Marien de Langen, bestuurder van Stadgenoot, is dat geen begaanbare weg.

JA

Bernard Wientjes

(Taskforce Bouwagenda)

 

“Aanpak van wooncomplexen is afhankelijk van de instemming van de huurders. Zeventig procent van de bewoners moet zich achter het voorstel van hun corporatie scharen, anders kunnen verbeterplannen niet worden doorgezet. Corporaties hebben heel verschillende ervaringen met die regel. Bij een aantal zorgt het niet halen van het wettelijk voorgeschreven percentage voor vertraging in de energietransitie.
Maar we kunnen ons geen vertraging permitteren. Eigenlijk moeten we om ‘Parijs’ te halen meer snelheid maken, oplopend naar 200.000 woningen per jaar, waarvan een aanzienlijk deel sociale woningbouw. Niet alleen om de afgesproken klimaatdoelen tijdig te halen. De energietransitie is ook gebaat bij een schaalsprong. Als het bouwvolume toeneemt, krijgt standaardisering meer kans. En gaat de kostprijs omlaag.
In het debat over de versnelling van de energietransitie komt verlaging van het instemmingspercentage aan de orde. Soms wordt zelfs gepleit voor het helemaal schrappen van de instemmingsverplichting. De Bouwagenda is daar nadrukkelijk geen voorstander van. Aanpassing van regels zal de bereidheid van huurders om aanpassingen mogelijk te maken eerder negatief beïnvloeden.
Wij kiezen liever voor de kracht van verleiding. Corporaties moeten woningaanpassing veel aantrekkelijker maken. Verduurzaming kan zorgen voor een lagere energierekening, maar de mate van winst wordt sterk beïnvloed door het persoonlijke gedrag. De belofte van een lagere energierekening alleen is dus niet voldoende. Corporaties moeten bij zo’n ingreep meer wooncomfort bieden. Een betere badkamer. Of een andere keuken, zonder dat daar een hogere huur tegenover staat.”

  

 

 

 

NEE

Marien de Langen

(Bestuurder Stadgenoot)


“De oproep van De Bouwagenda aan corporaties huurwoningen voortaan gratis te verbeteren, is een gratuite opmerking. Verduurzaming leidt tot een lagere energierekening. Wij gunnen alle huurders lagere woonlasten, maar het is niet onredelijk een deel daarvan door te berekenen in een hogere huur.
Bernard Wientjes legt de rekening in zijn geheel neer bij de corporaties. Dat is om meerdere redenen een wonderlijke keuze. De noodzaak van verduurzaming is geen vraagstuk van volkshuisvestelijke aard. We willen als maatschappelijke organisatie via allerlei maatregelen een bijdrage leveren aan een aardgasloze en CO²-neutrale toekomst, maar het realiseren van een alternatieve energievoorziening is allereerst een nutsaangelegenheid. Daarvoor moeten overheden samen met energiebedrijven en netbeheerders oplossingen aandragen.
Corporaties beschikken niet over een ‘boom waar geld aan groeit’. Erger. We worden door het huidige kabinet geconfronteerd met een snel stijgende Verhuurderheffing en een aantal nieuwe heffingen. Bovendien verlangt de samenleving van corporaties zo laag mogelijke huren. En dwingen de extreem lange wachtlijsten in de Metropoolregio ons tot extra investeringen in de bouw van nieuwe woningen. Huren matigen, bijbouwen èn gratis woningen verbeteren gaat onze draagkracht te boven. Dan zal het Rijk eerst andere keuzes moeten maken.
Ook wij merken dat het bij verbeterplannen soms lastig is voldoende steun te verwerven. Maar ik ben geen voorstander van versoepeling van de regels. De 70-procentsnorm biedt huurders een zekere bescherming tegen al te drastische corporatieplannen.”

 

Tekst: Bert Pots

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol type start> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.