18.04.2017
Top
Laat corporaties meer middensegment huurwoningen bouwen!

Ook voor de middenklasse zit de woningmarkt op slot. Voor een doorsnee gezin met een modaal inkomen is een passende huur- of koopwoning onbereikbaar geworden in de Metropoolregio. Wouter Beekers (ChristenUnie) pleitte er daarom  onlangs in het FD voor om ook bij woningcorporaties weer meer te laten doen voor middengroepen. Moeten woningbouwcorporaties meer middeldure huurwoningen bouwen?

 

JA

Wouter Beekers, directeur Wetenschap-pelijk Instituut ChristenUnie

 

“Middeninkomens lopen aan tegen een onevenwichtige en overgereguleerde woningmarkt. Door de vele subsidies en aftrekmogelijkheden zijn de afgelopen zeventig jaar het sociale woningaanbod en de voorraad koopwoningen sterk gegroeid. Tegelijkertijd is de vrije sector gekrompen. De huren in de vrije sector zijn explosief gestegen, waardoor huishoudens aldaar gemiddeld tien procent meer aan woonlasten besteden dan anderen. Tot op heden durft de politiek deze onevenwichtigheid in het woonbeleid niet aan te pakken. Is het niet tijd voor een grootschalige renovatie van ons woonbeleid?
Minder sturing is op zijn plaats. Dat geldt wat ons betreft ook voor de sociale huursector. Rutte II heeft maar half werk geleverd. Een meer marktconform huurbeleid was zo gek nog niet, maar er zijn meer stappen nodig. Misschien moet de overheid zelfs afstappen van de borging van de leningen van woningcorporaties. Want zonder overheidssteun wordt de discussie over de bestemming van sociale huurwoningen minder beladen en kunnen corporaties veel meer vrijheid krijgen om vorm te geven aan hun sociale taak; ook voor middeninkomens zoals zij van oudsher altijd hebben gedaan. Maar dan moeten we wel af van de verhuurderheffing, die het kapitaal van de sociale sector afroomt ten gunste van de schatkist. Nu is het tijd om in te zetten op een sociale sector die zichzelf bedruipt en de ruimte krijgt om te bouwen. Bijvoorbeeld voor gezinnen met een modaal inkomen.”

 

NEE

Gertjan van der Baan, CEO Vesteda

 


 

De bouw van middeldure huurwoningen kan beter overgelaten aan institutionele beleggers. Zij hebben het afgelopen jaar zevenduizend nieuwe woningen opgeleverd. Voor dit jaar wordt op de bouw van tienduizend nieuwe huurwoningen gerekend en er bevinden zich 25.000 nieuwe huurwoningen in de pijplijn.

Maar dat is slechts een druppel op een gloeiende plaat.De komende vijftien jaar zou het dit segment met zeker 190.000 woningen moeten toenemen. Ons land telt een miljoen huishoudens met een inkomen tussen 35.000 en 65.000 euro per jaar. Een groeiend aantal kiest voor een huurwoning. Zij hebben overwegend behoefte aan een drie- tot vijfkamerwoning met een huur tussen de 600 en 925 euro.
Het is daarom belangrijk dat beleggers daarvoor ruim baan krijgen. Van de miljoen woningen die tot 2040 nodig zijn, zou de helft middeldure huur moeten zijn. Voor de komende drie tot vier jaar mag wat ons betreft de productie al verdubbeld. Voorwaarde is wel dat gemeenten snel werk maken van het aanwijzen van nieuwe bouwlocaties, ook buiten de rode contouren. Pensioenfondsen en verzekeraars zijn bereid vele miljarden te investeren in de Nederlandse woningmarkt.
Het zou ook goed zijn als corporaties vaker de samenwerking met ons aangaan en per jaar 10.000 duurdere sociale huurwoningen verkopen. Daarmee zouden we de doorstroming van dure scheefwoners naar het lagere middensegment kunnen bevorderen. Verkoop heeft bovendien als voordeel dat corporaties veel meer kunnen investeren in de ook noodzakelijke uitbreiding en verduurzaming van de sociale woningvoorraad.”

 

Tekst: Bert Pots

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol type start> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.