02.05.2018
Top
Is dit de beste manier om te verduurzamen?
'Maak 150.000 Amsterdamse woningen snel aardgasvrij'

De Amsterdamse woningvoorraad moet sneller verduurzaamd. GroenLinks-raadslid Jasper Groen wil meer tempo maken in het aardgasvrij maken van wijken en buurten. Forum voor Democratie werkt daarentegen liever aan een beter leefklimaat voor de bewoners. “De zogenaamde energietransitie is een door big business gepushte hype”, meent raadslid Anton van Schijndel.

JA

Jasper Groen

(GroenLinks)

 


“GroenLinks wil dat in de komende vier jaar een begin wordt gemaakt met het van het gas halen van 150.000 bestaande woningen. Ik wil niet vooruitlopen op de afspraken met de coalitiepartners, maar zo hebben we dat in ons verkiezingsprogramma opgenomen. Dat is geen geringe klus. Het zal in de praktijk al een hele opgave worden jaarlijks 20.000 aardgasloze woningen te halen, maar laten we wel het gesprek aangaan met de burgers en de technische voorbereidingen treffen om op een later moment dat tempo op te schroeven.

Bovendien vinden we het belangrijk dat de eerste wijken aardgasvrij worden gemaakt. We beseffen ons dat aan zo’n operatie tal van bezwaren kleven. We kunnen niet meer dan tien procent van stad op hetzelfde moment openbreken. We beschikken ook niet over voldoende installateurs om al die aansluitingen in recordtempo aan te passen. Daarom is het belangrijk een duidelijk doel te stellen. Ga in die drie, of vijf of tien wijken aan de slag; zorg voor voldoende mensen en middelen en maak het daar af. Dan weten we hoe het gaat en krijgen we beter inzicht in de problemen waar we het hoofd aan moeten bieden.

We zitten al jaren in het stadium van nadenken, voorbereiden en het ontwikkelen van scenario’s. Om vervolgens opnieuw na te denken en weer andere scenario’s te schrijven. De afgelopen maanden zijn er al wel wat eerste gesprekken gevoerd met bewoners. Dat is winst. Maar nu moeten de spades daadwerkelijk de grond in. Anders levert Amsterdam zijn bijdrage aan de klimaatdoelstellingen bij lange na niet en zijn we nog tot ver na 2030, zelfs tot na 2040 bezig met ons doel: een aardgasvrije stad met goed geïsoleerde woningen en breed aanbod aan andere, duurzame energiebronnen.”


  

 

 

 

NEE

Anton van Schijndel

(Forum voor Democratie)

Werken aan een aardgasvrije woningvoorraad lijkt ons niet dé manier om Amsterdam te verduurzamen. Die verandering kost ons met z’n allen kolossale bedragen. Het gedurende decennia openbreken van de stad bezorgt de bewoners en de bezoekers aan de stad bovendien enorm veel overlast. En de beoogde CO² reductie om aan het Klimaatakkoorden van Parijs te voldoen is niet meer dan een Nederlandse druppel in de oceaan. Het is verdragsfetisjisme. Dan kan de gemeente Amsterdam nog beter in China een oude kolencentrale opkopen en die meteen sluiten.

De zogenaamde energietransitie is een door big business gepushte hype. Die naar ons idee alweer over z’n hoogtepunt heen is. Iedereen weet immers dat aardgas veel minder vervuilend is dan het gebruik van olie of kolen. Wat ons betreft wordt de op steenkool gestookte Hemwegcentrale zo snel mogelijk omgebouwd naar aardgas. Bovendien willen we niet alle kaarten zetten op elektriciteit; kijk ook naar de mogelijkheden om in ons havengebied een nieuwe waterstofinstallatie te bouwen. Naar onze mening valt er nog wel meer te bedenken wat zoden aan de dijk zet, maar van symboolpolitiek kan de stad beter wegblijven.

Voor ons betekent duurzaamheid een beter milieu en een beter leefklimaat voor de bewoners. Daarvoor kunnen allerlei maatregelen worden genomen. We zouden graag de veel te hoge uitstoot van fijnstof in Amsterdam verminderen door de almaar groeiende cruisevaart te beteugelen. Ook kan de IJ-tunnel worden omgebouwd naar een fietstunnel. We vinden het belangrijk meer ruimte te geven aan fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Ook moet de stad een groener karakter krijgen. Daarvoor willen we extra bomen planten. Zo gaan we naar een meer gezonde en leukere samenleving.”

 

Tekst: Bert Pots

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol type start> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.