24.01.2020
Top
Seniorenlabel moet einde maken aan verkoop in sociale sector
‘Reserveer benedenwoningen voor ouderen’

Corporaties moeten benedenwoningen in bezit houden speciaal voor ouderen, zo zegt Wil van Soest, fractieleider van de Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad. Dergelijke woningen moeten een seniorenlabel krijgen en zeker niet verkocht. Stadgenoot ziet niks in een dergelijke reservering. Benedenwoningen zijn niet erg populair onder senioren.

 

JA

Wil van Soest

Fractievoorzitter Partij van de Ouderen

 

“Er moet een einde worden gemaakt aan de verkoop van op de begane grond gelegen corporatiewoningen. Dergelijke woningen hebben we hard nodig voor seniorenhuisvesting. Om de bescherming van dergelijke woningen te versterken, ben ik bovendien voorstander van de introductie van een seniorenlabel. Dan gaan die woningen ook op termijn niet verloren. Daarbij wil ik mij overigens niet beperken tot de bestaande woningvoorraad. Ook bij nieuwbouw moeten we – dat kan via het bestemmingsplan  grond aanwijzen specifiek voor de bouw van woningen voor ouderen. En ook die woningen voorzien van dat seniorenlabel. 
Corporaties zeggen vaak dat ouderen met voldoende inschrijfduur makkelijk een ander huis kunnen vinden. Doorstroming naar die voor ouderen beter geschikte sociale huurwoning blijkt in de praktijk echter moeilijk. Wij zijn daarom ook voor de komst van seniorenmakelaars om ouderen te begeleiden van groot naar beter.
 
Ik wil niet direct de oppositiestand aannemen, maar binnen de coalitie wordt eerder aan jongeren of jonge gezinnen gedacht. Terwijl de vergrijzing door onze goede gezondheidszorg toeneemt. Daar mogen we trots op zijn, maar de afgelopen jaren hebben we onze verzorgingshuizen in hoog tempo opgeheven. De nog resterende verpleeghuizen bieden onvoldoende capaciteit. Dat lijdt tot schrijnende gevallen. We willen dat oude bejaardentehuis niet terug, maar denken aan nieuwe woonvormen. Met voldoende zorg. Met mogelijkheden voor ontmoeting; niet alleen met generatiegenoten, maar ook met jongeren. De Commissie Bos heeft dat ook opgemerkt: er moeten snel passende woningen worden bijgebouwd. In grote aantallen. Anders vallen te veel ouderen buiten de boot.”  
 

NEE

Jaqueline van Ham

Directeur Klant en Woning, Stadgenoot

 

“Mevrouw Van Soest zegt het zelf eigenlijk al. Ouderen kunnen makkelijker een nieuw huis vinden dan andere groepen woningzoekenden. Doorgaans staan ze lang ingeschreven bij Woningnet. De  opgebouwde  inschrijftijd kunnen ze verzilveren. Punt is dat de verhuiswensen vaak erg specifiek zijn. Men wil naar die bepaalde woning, in precies die straat. Een ruimer zoekgebied nemen, vergroot de slaagkans enorm. Wij willen altijd helpen bij de zoektocht.

 
Begane grondwoningen zijn niet zo geliefd. Dat heeft te maken met gevoelens van onveiligheid en voor een tuintje moeten zorgen. Er reageren relatief weinig ouderen als deze woningen vrijkomen en het weigerpercentage is hoog. Een bovenwoning in een complex met lift is veel populairder. Maar ook hier is labelen voor ouderen onverstandig, vinden wij. Twee mooie flats met lift in Osdorp (Oklahoma en Ookmeerflat) hebben we recent ‘ ontlabeld’, omdat we ze niet aan ouderen verhuurd kregen. Voor twee ouderencomplexen in Zuidoost starten we binnenkort een promotiecampagne omdat er via Woningnet te weinig belangstelling is.
 
Meer doen aan collectieve woonvormen voor ouderen? Helemaal mee eens. Met  het wegvallen van de klassieke bejaardenhuizen is een gat gevallen dat moet worden ingevuld. Stadgenoot doet actief mee met de commissie die onder aanvoering van Wouter Bos nieuwe mogelijkheden verkent. Maar besef dat de demografische ontwikkeling in Amsterdam verschilt van het gemiddelde in Nederland.  Amsterdam blijft relatief jong. Ouderen die er bijkomen zullen qua inkomen minder vaak aangewezen zijn op sociale huur. Een kwart van onze huurders is momenteel 65+. Dat aandeel daalt de komende jaren. De woningnood onder ouderen neemt af,  terwijl de toestroom van jonge mensen blijft groeien.”

Tekst: Bert Pots
 

Zie ook: Acties tegen verkoop benedenwoningen

Actievoerders protesteren regelmatig tegen woningcorporaties die benedenwoningen verkopen. Van Stadgenoot zijn recent tot twee maal toe woningen bezet die te koop stonden. In oktober werd een bezette woning in de Borgerstraat ontruimd door de politie. De benedenwoning van 54 m2 ging daarna alsnog in de verkoop. Een andere benedenwoning in de Cabralstraat is inmiddels al twee maanden bezet door door de actiegroep Niet te Koop. Deze woning was volgens Huurdersbelang Zuid oorspronkelijk een seniorenwoning.

  

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol type start> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.