02.07.2020
Top
Is coronacrisis genoeg reden voor een huurstop?
‘Bevries de huren vandaag nog’
Image
De Kwestie

In deze rubriek laten we deskundigen of belanghebbenden reageren op een idee.

De jaarlijkse huurverhoging is een feit, maar het debat erover gaat door. De recessie als gevolg van de uitbraak van Covid-19 brengt veel huurders in problemen. De onzekere economische omstandigheden maken het voor Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, niet meer dan logisch die verhoging achterwege te laten, maar verhuurders - waaronder de corporatiesector - zijn daartoe niet bereid. “De prijs van huurbevriezing is te hoog. Bovendien profiteert de helft van de huurders niet van een dergelijke maatregel”, zo verklaart Leon Bobbe, directievoorzitter van Woonstichting de Key.

 

JA

Zeno Winkels 

Directeur Woonbond

 

“Verhuurders hebben de afgelopen maanden niet gekozen voor huurbevriezing, maar voor maatwerk. De Woonbond heeft twee grote bezwaren tegen die keuze. De eerste is dat de huurder met de pet in de hand bij de huisbaas moet vragen om huurkorting. Alsof we nog in de jaren vijftig leven. Het tweede punt is dat we betwijfelen of die maatwerkoplossing wel en in voldoende mate tot stand komt. Corporaties zullen zich waarschijnlijk redelijk opstellen, maar het is zeer de vraag hoe soepel commerciële verhuurders zich gedragen. Wij krijgen veel signalen dat huurders met problemen vanwege de coronacrisis niet adequaat worden geholpen. Het probleem laat zich lastig precies kwantificeren, maar reken er maar niet op dat een student die ineens zonder bijbaan zit huurkorting krijgt van zijn pandjesbaas. Zo’n iemand maakt meer kans bij zijn ouders. Wij zijn dan ook voorstander van goede regelgeving; geef mensen gewoon ergens recht op.
 
Wij zijn verder voorstander van verruiming van de huurtoeslag en streven naar een breder sociaal woonakkoord volgend jaar. Maar de financiering van een dergelijke afspraak kan niet los worden gezien van de almaar stijgende Verhuurderheffing. Door die hoge heffing kunnen corporaties geen kant op, dat begrijp ik wel. Ze kunnen zich die huurbevriezing niet zo maar permitteren, maar aan die recessie valt niet te ontsnappen. Nu al hebben tal van huurders moeite om de huur op tijd te betalen. Achthonderdduizend mensen voelen zich reeds gedwongen om te beknibbelen op hun basisuitgaven, terwijl de grote klap nog moet komen. Ik vind het dan ook ongelofelijk dat de minister de moties van de Eerste Kamer negeert en hurend Nederland vrijwel niets biedt.”
 
 

NEE

Leon Bobbe

directievoorzitter de Key

 

“Natuurlijk is het sympathiek om de huren niet te verhogen, maar de prijs daarvan is hoog. Het eenmalig achterwege laten van de huurverhoging scheelt de Key circa zes miljoen euro aan inkomsten per contractjaar. Onze huurders wonen gemiddeld 25 jaar in hun woning. Ook als we voorzichtigheidshalve uitgaan van een gemiddelde contractduur van twintig jaar, dan kost zo’n huurbevriezing ons circa 120 miljoen euro.

Een half jaar geleden hebben de corporaties met de gemeente en de huurderskoepels vanwege de moeilijke positie van de sector afspraken gemaakt over de jaarlijks noodzakelijke huurverhogingen. Moeten we die afspraken terzijde schuiven omdat het coronavirus veel mensen treft? Het antwoord van de corporaties op de coronacrisis is ‘maatwerk’. De huurders die hard worden getroffen, worden op maat geholpen. Bij de Key hebben 220 huurders van woonruimte hierover contact met ons opgenomen. Dat is minder dan 1 procent van onze huurders. Dat lage aantal sluit aan bij onze verwachtingen. Dat komt omdat het grootste deel van onze huurders een stabiel inkomen heeft uit werk, uitkering of pensioen. Ook wij hebben huurders die als zzp-er hard worden getroffen, maar zij kunnen veelal een beroep doen op inkomensondersteuning van de overheid.

Bovendien, als we zouden afzien van één huurverhoging dan profiteert slechts de helft van onze huurders daarvan. De andere helft zou er niet of nauwelijks wat van terugzien in de portemonnee, omdat bij een lagere huur de huurtoeslag daalt. Ook daarom maken wij een andere keuze. Als – in combinatie met maatwerk – de huurverhoging doorgaat, dan blijven miljoenen extra beschikbaar voor onderhoud, betaalbare woningverbetering en verduurzaming. Of voor extra nieuwbouw.”

Tekst: Bert Pots

  

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol type start> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.