AFWC

Amsterdamse corporaties betalen dit jaar meer dan 200 miljoen euro aan verhuurdersbelasting

02.10.20
Rapporten over de onhoudbaarheid van de verhuurderheffing buitelen over elkaar heen, maar in de praktijk verandert er nog nauwelijks iets. Vanwege de hoge woningprijzen in de hoofdstad zijn de Amsterdamse woningcorporaties dubbel gedupeerd. Dit jaar betalen zij met elkaar 204 miljoen euro belasting voor de circa 165.000 hoofdstedelijke sociale huurwoningen die zij bezitten. Dat is ruim 11 procent meer dan vorig jaar.

Regiogemeenten rond Amsterdam bouwen weinig sociale huurwoningen

05.11.18
In de regio Amsterdam worden er buiten de hoofdstad nog altijd weinig sociale huurwoningen toegevoegd. In 2017 werden in het gebied Zaanstreek-Waterland 107 woningen opgeleverd en in zuidwestelijke regio Amstelland-Meerlanden 54. Dat is nog minder dan in 2016. Amsterdam leverde 2.135 zelfstandig sociale huurwoningen op, waarvan 876 voor studenten. Dat meldt het Jaarbericht 2018 van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR).
 

Betaalbaarheid speerpunt van nieuwe prestatieafspraken

11.06.15

De Amsterdamse woningcorporaties gaan tot 2020 meer betaalbare woningen aanbieden, jaarlijks 1.200 nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een stabiele corporatievoorraad van tenminste 162.000 sociale huurwoningen. Dat is de kern van de donderdag gepresenteerde samenwerkingsafspraken tussen gemeente, AFWC en Huurdersvereniging Amsterdam. Maar anders dan in eerdere prestatieafspraken krijgt betaalbaarheid nu de hoogste prioriteit.

Veel corporatiewoningen samengevoegd in 2011

09.07.12

In 2011 werden in Amsterdam relatief veel corporatiewoningen samengevoegd, vooral in de stadsdelen Centrum en West. Dat kwam met name op het conto van Eigen Haard . Met 275 woningen is deze corporatie verantwoordelijk voor tweederde van alle samenvoegingen. Dat kwam door grote projecten in West (Koningsvrouwen van Landlust) en centrum (Czaar Peterstraat).

Is hier sprake van een trend? Eigen Haard denkt zelf van niet. Meer een incidentele piek. Samenvoegen is namelijk bedrijfseconomisch niet gunstig en aan kleine woningen is ook een chronisch gebrek. 

 

Aantal vrijkomende huurwoningen loopt sterk terug

19.01.11

Aantal vrijkomende huurwoningen loopt sterk terug

De doorstroming in Amsterdam stokt. Het aantal verhuringen van sociale huurwoningen is in 2010 met 9 procent teruggelopen. In 2010 kregen 8809 corporatiewoningen een nieuwe of een eerste huurder. In de regio Amsterdam nam het aantal verhuringen juist toe, vooral dankzij opgeleverde nieuwbouw. In totaal vonden er bijna 14.000 verhuringen plaats in de Stadsregio Amsterdam.

"Ook huurtoeslag voor onzelfstandige studentenhuisvesting"

26.08.10

"Huurtoeslag voor onzelfstandige studentenhuisvesting"

Studentenhuisvester DUWO en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties pleiten voor huurtoeslag voor onzelfstandige wooneenheden. Alleen dan kunnen corporaties  sobere en eenvoudige wooneenheden tegen aanvaardbare kosten realiseren. Dergelijke 'studentenflats' worden nu niet meer gebouwd omdat studenten alleen in aanmerking komen voor huurtoeslag als ze wonen in - duurdere - zelfstandige eenheden.

Verhuizing in één keer geregeld

25.05.10

Verhuizing in één keer geregeld

Sinds kort kunnen huurders van  de zes grootste Amsterdamse woningcorporaties hun verhuizing en hun woonvergunning met één formulier regelen. De nieuwe huurder regelt zijn verhuizing bij het bezoek aan de woningcorporatie. Met het tekenen van het verhuisformulier is zowel de melding van de verhuizing aan de gemeente (verhuisbericht) als de aanvraag voor de huisvestingsvergunning geregeld. De huisvestigingsvergunning ontvangt de huurder vervolgens in de brievenbus.

Pagina's

Abonneren op RSS - AFWC