NUL20 nr 51 juli 2010

Eerste verdieping

Wordt het bouwen van goedkope huurwoningen onbetaalbaar?

Het Onrendabel

Van sociale huurwoningen bouwen word je niet rijk. Sterker nog: er moet steeds meer geld bij. De ‘onrendabele top’ groeit in snel tempo tot soms zelfs meer dan een ton per woning. Tot voor kort konden corporaties deze tekorten compenseren met inkomsten uit onder andere verkoop van bestaand bezit, maar dat verdienmodel loopt nu volgens sommige corporaties spaak. De tering moet in ieder geval naar de nering gezet. Het verhaal achter de onrendabels.

Tweede verdieping

Crisis leidt niet tot meer hoogniveau renovaties, wel tot het uitstellen van sloop

De zin en onzin van renovatie

Vertrouwen en perspectief zijn nodig om bewoners mee te krijgen

Renovatie is altijd ingrijpend

Bestaande kwaliteit architectuur dwong gewoon tot behoud en herstel

Renovatie De Verfdoos

Dossier renovatieCorporaties zien vaak af van renovatie, omdat ze daarbij geen nieuwbouwkwaliteit kunnen bereiken. Maar sommige gebouwen hebben van zichzelf zoveel kwaliteit dat opknappen een logische keuze is.

 

Ingreep levert grote differentiatie aan woningtypen op met behoud van identiteit

Momenteel is de tweede fase van het project Dudokhaken in uitvoering. De renovatie van de zes haakflats uit de jaren vijftig van architect Willem Dudok toont aan dat ook in de bestaande voorraad verschillende woningtypen zijn te realiseren.

Terug naar het oorspronkelijke ontwerp

Renovatie Grubbehoeve

Kort bestek

Succes van particulier opdrachtgeverschap in Almere prikkelt het OGA

Is zelfbouw wél crisisbestendig?

Talrijke slecht onderhouden woningen blijven langer staan vanwege de crisis

Bewoners slooppanden zijn de klos

Structuurvisie Amsterdam centraal in nieuwe Jaarboek AFWC

Blik op 2040

Dit jaar is het thema-deel in het Jaarboek van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties gewijd aan de Structuurvisie Amsterdam 2040. De Federatie heeft diverse externe partijen gevraagd hoe zij vanuit hun oogpunt naar de ontwikkeling van de stad kijken. Dat natuurlijk aangevuld met de eigen visie op de ontwikkeling van de stad. 

Interview

De Key beperkt ambities maar blijft investeren in regio Amsterdam

‘We willen terug naar de top’

Woonstichting De Key kan binnen een paar jaar bij de beste corporaties van Amsterdam horen. Zo meent Frank de Grave, voorzitter van de raad van commissarissen. Onder interim-directeur Haijo Pietersma wordt gewerkt aan integriteit, inrichting van een efficiënte werkorganisatie en versterking van de volkshuisvestelijke taak. De huurder staat weer op de eerste plaats.

De leeskamer

Krimpangst

Nederland krimpt. Dat is de strekking van de nieuwe ‘Atlas voor gemeenten 2010’, die al weer een maand of twee geleden uitkwam. De krimpangst heeft bij diverse gemeenten inderdaad flink toegeslagen. En de ministeries van BZK en VROM formeerden zelfs al haastig een Topteam Krimp. Bevolkingsafname kan immers grote gevolgen hebben voor voorzieningen en leefklimaat in krimpgebieden, vooral op het platteland.

Woonbarometer

De transformatie van de woningvoorraad