Leven in ArenApoort

12.10.2018

Terwijl de Amsterdamse Poort een levendig winkelgebied is, heerst aan de andere kant van het spoor op de Arenaboulevard overdag vaak een merkwaardige rust. De wijdse openbare ruimte en grootschalige gesloten gebouwen zijn drukkend aanwezig. Dat moet anders, zegt Geurt van Randeraat van SITE urban development. SITE ontwikkelde het programma Lifeline dat tot doel heeft beide gebieden aan elkaar verbinden, zowel fysiek als wat functies betreft. Zodat van het Anton de Komplein tot voorbij de Arena een integrale levendige zone ontstaat, die de twee nu gescheiden leefwerelden bij elkaar brengt.

Bron
AT5

Trefwoorden