LiveStream van PakhuisNUL20 op 21 september

25.09.17

Je kunt hier het avondprogramma van PakhuisNUL20-programma van 21 september terugkijken. Een thema-avond over de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Het programma:

 

Thema-avond:

Naar een duurzame woningvoorraad


PRESENTATIE

Portiekflat naar Nul-op-de-meter

Nul-op-de-meter renovaties worden vooral toegepast op rijwoningen. Maar Eigen Haard gaat nu 157 portiekflatwoningen in Geuzenveld renoveren naar nul-op-de meter. Wat is de aanpak? Wat zijn de kosten? Hoe krijg je de bewoners mee? En is deze aanpak op grotere schaal uit te rollen?

 

Met: Niek Schaap, projectleider Eigen Haard

DISCUSSIE

Gasloos. Of: de lange weg naar een energiearme woningvoorraad 

Het verwarmen van woningen mag in 2050 geen CO2-uitstoot meer opleveren. Amsterdamse partijen hebben zich in de City Deal bovendien gecommitteerd om alle honderdduizenden woningen voor die tijd van het gas af te halen. Hoe gaan we dat aanpakken? Wat moet de rol van de gemeente daarbij zijn en welke rol spelen de woningcorporaties daarbij? De eerste testcase is het aanwijzen dit jaar van 10.000 corporatiewoningen die van het gas worden gehaald.
 

Met: René Idema (Programmamanager City Deal Amsterdam Aardgasvrij 2050, Dory Louwerens (directieraad Ymere); Ivo Opstelten (Lector Nieuwe Energie Hogeschool Utrecht)

PITCH

Niet wachten op de instituties. Thuis ben je zelf de baas 
Wigger Verschoor is van ThuisBaas, een organisatie die bewoners helpt met adviezen en producten om de eigen woning minder fossiele energie te laten gebruiken. "Alle huizen energieneutraal maken, dat is onze droom en missie. 
 

Met: Wigger Verschoor (operationeel directeur Thuisbaas)

PRESENTATIE:

Samen in de zonnestroom

Op steeds meer daken liggen zonnepanelen die particulieren in collectief verband hebben aangeschaft. 'Zon op Amsterdam' is een bundeling van dergelijke bewonersinitiatieven in de hoofdstad. Een daarvan is Zon op Zeeburg. Recent werden de eerste 250 zonnepanelen op het appartementencomplex Entrepotbrug in het Oostelijk Havengebied geplaatst.  

Met: Frans Salman (Zon op Zeeburg)

DISCUSSIE

Hele metropoolregio aan het warmtenet?  

Van het gas af. Maar wat dan? Zijn warmtenetten een alternatief voor gasgestookte verwarming? In welke buurten wel, in welke niet? Wat is de stand van zaken? Welke investeringen staan ingepland?  En dan zijn er die prangende vragen: zijn warmtenetten gezien de noodzakelijke grootschalige langetermijn investeringen überhaupt de beste keuze? Wat is de leveringszekerheid van afvalwarmte en van andere warmtebronnen?

 

Met: Arno van Gestel (Nuon), Jan van der Meer (warmteregisseur MRA), Harry Platte (bestuursvoorzitter Parteon)

UITSMIJTER : DIT KOMT OP DE PLEK VAN DE BIJLMERBAJES

Op 12 september werd bekend dat AM het terrein van de Bijlmerbajes mag herontwikkelen tot een duurzaam woon/werkgebied met 1.350 woningen. Vijf consortia deden mee met de tender. AM presenteert bij PakhuisNUL20 voor het eerst zijn plannen voor een energieneutrale stedelijke woonwijk. Een ontwerp van OMA en LOLA Landscape.

Met: Eva Hekkenberg en Johan Snel van AM

 

Bron: