PakhuisNUL20 maandag 13 mei. 20:00

15.04.2013

 

Maandag 13 mei, 20:00 uur is de vierde editie van PakhuisNUL20 - de talkshow over Amsterdamse woonkwesties.
Het programma:

 

Het nieuwe werkdomein van de corporatie

INTERVIEWS EN DEBAT - De corporatiesector lijkt aan een nieuw tijdperk gekomen.

Crisis, extra heffingen en strenge financiële spelregels beperken het investeringsvermogen. De politiek beperkt het werkdomein. Wat kan, wil, moet en mag de woningcorporatie nog?

De visie van corporatiebestuurders Rob Haans (de Key) en Pieter de Jong (Ymere). De Key beperkt zich na reorganisaties grotendeels tot het beheer van sociale huurwoningen. Ymere ambieert een breder takenpakket als gebiedsontwikkelaar, inclusief de bouw van koopwoningen en wijkontwikkelingsprogramma's.

 

De reactie en de visie van Jacques Monasch, woordvoerder wonen PvdA-fractie Tweede Kamer. 
Volgens de PvdA vraagt de grootste sociale huursector van Europa om nieuwe verhoudingen. Monasch wil drie zaken veranderen. Directe sturing van de gemeenten op de corporaties, beperken van het werkgebied van een corporatie tot de lokale of regionale woningmarkt en het concentreren op kerntaken door corporaties.

 

 

 

CPO in de praktijk: de Elisabeth Wolffschool

INTERVIEW - Bouwgroep 'Ons Dorp' krijgt na een openbare selectieprocedure de gelegenheid de Elisabeth Wolffschool te kopen en te verbouwen tot woonruimte voor tien gezinnen. Waarom werd hun plan uitverkoren en waar loopt het collectief van zelfbouwers nu in de praktijk tegen aan? Interview met Marthijn Pool en Marjolein Cazemier van 'Ons Dorp Amsterdam' 

 

 

Stoppen met verkoop sociale huurwoningen in het centrum?

Bewonerscommissies van de Oostelijke Eilanden zijn in het geweer gekomen tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Zij vinden: corporaties moeten in de wijk maatwerk leveren en stoppen met het automatisch verkopen of in de vrije sector verhuren van vrijkomende sociale huurwoningen
Interview met Annelies Groot en Jeanine Langbroek, leden van bewonerscommissies Eigen Haard en De Key.

 

Diemervijver: de transformatie van Bergwijkpark

PRESENTATIE: Het kantorengebied Bergwijkpark in Diemen kampt al jaren met een forse leegstand. De gemeente probeert het gebied nu te herontwikkelen tot een gemengde bestemming met wonen en werken. De eerste stap wordt nu gezet. Projectontwikkelaar Snippe Projecten transformeert het kantoorgebouw Diemervijver tot 'Diemercampus', een complex met zelfstandige woningen en voorzieningen voor honderden studenten.

Toegang is gratis, inschrijving verplicht.
U kunt HIER inschrijven. 

Bron
Nico Boink