Video-registratie PakhuisNUL20: stedelijke vernieuwing toen en nu

16.10.19

In de PakhuisNUL20-bijeenkomst van 16 september 2019 werd stilgestaan bij de vernieuwing van de Indische Buurt, een project van twee decennia dat bijna is voltooid, en de aanstaande vernieuwing van Slotermeer. Zijn de geformuleerde doelen, de ingezette strategieën en middelen in de Indische Buurt nog bruikbaar bij kwetsbare wijken waar de vernieuwing nog moet beginnen?
 

AGENDA


Case I - Indische Buurt 2000-2019: Mooie menging of yuppenbuurt?

Gemeente, stadsdeel en woningcorporaties hebben deze eeuw veel geïnvesteerd in de Indische Buurt. Delen daarvan hadden begin van deze eeuw de slechtste rapportcijfers in het leefbaarheidsonderzoek Wonen in Amsterdam. Welke problemen wilde men aanpakken? Welke instrumenten werden daarbij ingezet? Tot welke resultaten heeft dit geleid. Welke onbedoelde of onverwachte effecten zijn opgetreden? En in welke mate is de uitvoering aangepast aan veranderende omstandigheden of inzichten?

 

Indische Buurt toen en nu: 2000-2019

PRESENTATIE: Jeroen Slot (Onderzoeksdirecteur OIS)

Hoe is de Indische Buurt verandert deze eeuw: woningvoorraad, bewoners en  leefbaarheid. Onderzoeksdirecteur Jeroen Slot (OIS Amsterdam) beschrijft de belangrijkste trends.

 

De aanpak van Indische Buurt, drie voorbeelden

PRESENTATIE: Hillechien Meijer

De Alliantie is de grootste woningeigenaar in de Indische Buurt. Gebiedsontwikkelaar Hillechien Meijer was al die tijd namens de corporatie betrokken bij vernieuwingstrajecten. Ze beschrijft de verschillen in aanpak via drie projecten: Balistraat, Makassarpleinbuurt en het Javaplein.

 

Terugblik op de vernieuwing: doelstellingen en uitkomsten

Tafelgesprek met Tjeerd Herrema (voormalig stadsdeelwethouder Zeeburg/Oost), Imke Veltmeijer (gebiedsontwikkelaar Eigen Haard) en Firoez Azarhoosh (actief buurtbewoner oa. lid van de stuurgroep Samen Vooruit Indische buurt.)


CASE II - Slotermeer: Vernieuwing in de herkansing

Tien jaar later dan gedacht gaat de laatste fase van de vernieuwing van Nieuw-West nu echt van start: de aanpak van Slotermeer. De tijden zijn beter, maar er zijn ook uitdagingen bijgekomen, zoals ingrijpende duurzaamheidseisen, grotere participatie en meer nadruk op de maatschappelijke opgaven. En … er is veel minder geld.

 

Slotermeer: de uitgangspunten, de opgave

PRESENTATIE: Guido Wallagh 

Guido Wallagh is de overkoepelend procesmanager van de vernieuwing van Geuzenveld-Slotermeer. Hij zal in in zijn inleiding ingaan op de uitgangspunten, de opgaven en het proces van huidige vernieuwingsplannen. Wallagh is behalve partner bij INBO ook bestuursvoorzitter van het Van Eesteren Museum.

 

Vooruitblik op de vernieuwing: doelstellingen, strategie en proces

Tafelgesprek met Guido Wallagh (INBO) en Hester van Buren (voorzitter Raad van Bestuur Rochdale). 


Moderator Bert Pots

 

Vanaf half tien: netwerkborrel

PakhuisNUL20 richt zich op iedereen met (professionele) belangstelling voor woonzaken in de meest brede zin: woningmarkt, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, huurbeleid, stedenbouw en bouwproductie. De netwerkborrel is een uitgelezen kans bij te praten en contacten te leggen met professionals, bestuurders, initiatiefnemers en geïnteresseerden in al deze sectoren.

 

PakhuisNUL20 is een initiatief van het tijdschrift NUL20 en debatcentrum Pakhuis De Zwijger.

Toegang is gratis. Het is wel noodzakelijk vooraf in te schrijven. Dat kan HIER

Bron: