Overslaan en naar de inhoud gaan

Woontop Jongerenhuisvesting

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de chat. De top bevestigde nog weer eens dat veel jongeren het moeilijk hebben op de overkokende woningmarkt. De prijzen voor woningen zijn hoog en de wachtlijsten lang. Bovendien verergert de huidige coronacrisis de wooncrisis. Jongeren verliezen massaal hun baan, terwijl zij juist een groot deel van hun inkomsten aan wonen kwijt zijn.

Er werd ingegaan op de voor- en nadelen van jongerencontracten, andere tijdelijke contracten en het nieuwe systeem van woonruimteverdeling. Er was ook de de kick-off van het jongerenpanel plaats, een initiatief vanuit het project UPLIFT, een project gefinancierd vanuit de Europese Unie.

Wethouder Ivens was toehoorder. Als slotwoord liet hij weten onder de indruk te zijn van de enorme deskundigheid en het enthousiasme. “Daar moet we vaker gebruik van maken en over in gesprek gaan.” Ook complimenteerde hij de jongeren dat ze verder kijken dan alleen hun eigen situatie op de woningmarkt. “Je ziet dat jongeren beseffen dat het niet alleen gaat om het hier en nu van vandaag. Het gaat om een algeheel probleem dat veel groter is.”
Maar met concrete nieuwe inzichten voor beleid ging hij niet huiswaarts. Ook niet vreemd omdat de problemen van jongerenhuisvesting voor hem bijna dagelijkse kost zijn. Ook de suggestie van de ASVA-woordvoerder om in navolging van Groningen ook in Amsterdam een verhuurdersvergunning in te voeren, zal hij vooralsnog niet opvolgen. Het is volgens hem wachten op de evaluatie van deze aanpak in Groningen door het ministerie. De studentenstad voerde begin 2019 een vergunningenstelsel in voor kamerverhuurders.

Bron
Pakhuis de Zwijger

Trefwoorden