Video

Het NUL20 video-archief is op dit moment niet geheel beschikbaar. Verwijzingen naar oudere afleveringen van Aanbouw werken niet meer, omdat AT5 de links naar de betreffende aflevering heeft gewijzigd of omdat de afleveringen niet meer online beschikbaar zijn.

Discussie met wonen-wethouder Freek Ossel, VVD-raadslid Daniël van der Ree en makelaar Ray Semmo.
Iedere Amsterdammer heeft wel iets te maken met de Amsterdamse woningmarkt: hij/zij wil groter wonen, kan zijn/haar huis aan de straatstenen niet kwijt. Maar wat is er mis...

Bron:
AT5

De vijftiende Zuiderkerkprijs - voor het beste opgeleverde woningproject van 2012 - is toegekend aan Ymere voor Blok 46c op IJburg. Volgens de jury heeft Korth Tielens Architecten aangetoond dat met weinig middelen veel kwaliteit valt te realiseren. "Sociale woningbouw heeft...

Bron:
AT5

De herstructurering van de Bijlmer die begon in 1992 nadert haar voltooiing. Voorlopig hoogtepunt is de Kameleon, een multifunctioneel complex dat het oude winkelcentrum Kraaiennest vervangt. Het biedt ruime voor wonen, winkelen en parkeren. En achter de gevel gaat een grote...

Bron:
AT5

In de jaren zeventig van de vorige eeuw bestonden er nog verregaande plannen om het Blaauwlakenblok neer te halen en er een enorme parkeergarage neer te zetten of er een kantoortoren te bouwen. Dit in het kader van de 'cityvorming', een stroming die toen zeer populair was bij...

Bron:
AT5

Het Olympiacomplex (Marathonbuurt) en de Koningsvrouwen (Landlust): energiebesparing in combinatie met monumentale renovatie.

Bron:
AT5

De grootste beer van Europa kijkt uit over een nieuw park en nieuwe huizen. De makeover van de Staalmanpleinbuurt.

Bron:
AT5

Elzenhagen Noord is een nieuwe wijk, gedeeltelijk gebouwd in Zaanse stijl, verstopt in de oksel van de A10 en de Nieuwe Leeuwarderweg. Er wordt blijmoedig gekocht en gewoond, ondanks de crisis. Wat zijn de succesfactoren? Bewoners en deskundigen aan het woord.

Bron:
AT5

In deze tweede jubileumuitzending worden een aantal lange termijn ontwikkelingen onder de loep genomen.

Bron:
AT5

Op 28 april 1987 werden in aanwezigheid van toenmalig burgemeester Ed van Thijn de stadsdeelraad en de leden van het dagelijks bestuur van Zuidoost geïnstalleerd. Op 25 april 2012 keek het stadsdeel met een 'jubileumconferentie' terug hoe het zich de afgelopen 25 jaar heeft...

Bron:
YouTube

Reportage over de vele studentenhuisvestingsprojecten met speciale aandacht voor de vernieuwing van Uilenstede.

Bron:
AT5

Kort voor de opening van EYE het nieuwe Filmmuseum, bezocht Aanbouw dit spraakmakende gebouw, spreekt met de betrokkenen en laat zich door de architect uitleggen dat jij hier de regisseur van je eigen film bent. 

Bron:
AT5

Deze video geeft een indruk van het participatieproces bij de Bewonersinitiatieven Wijkaanpak Amsterdam Nieuw-West.

Bron:
YouTube

Eens stroomden dagelijk tandartsen in opleiding binnen in het  Academisch Centrum Tandheelkunde-gebouw aan de Louwesweg in Slotervaart (Amsterdam Nieuw-West). Nu wordt het leegstaande complex omgebouwd tot studentencomplex en broedplaats. De nieuwe naam is GO-West. Op de...

Bron:
AT5

Het AT5-programma Aanbouw bestaat 15 jaar. Aanbouw is het enige langlopende programma over stedenbouw en architectuur in Nederland. In deze jubileumuitzending een terugblik op vijf grote ontwikkelingen in de stad: de transformatie van de Bijlmer, de stedelijke vernieuwing van...

Bron:
AT5

Het Scheepvaartmuseum huist in een gebouw dat oorspronkelijk is gebouwd als magazijn voor de Admiraliteit van Amsterdam. Het ontwerp van Daniël Stalpert is gebouwd in1656. Susanne Heering laat zich rondleiden door directeur Bijleveld en de architecte Liesbeth van der Pol. Zij...

Bron:
AT5

Pagina's