Agenda

Bvb: 23/06/2019
Bvb: 23/06/2019

Pagina's

 • Onderwijs, kennis, verdieping, stilte

  Datum: 
  dinsdag 4 juni
  Plaats: 
  Sint Sebastiaanskapel van de Oude Kerk
  Oudekerksplein
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Gemeente Amsterdam

  Dit is één van in totaal twaalf publieksavonden die Zev Hemel in opdracht van de gemeente Amsterdam organiseert over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad. Voor elke avond heeft hij twee bijzondere sprekers uitgenodigd. Elke avond staat een ander thema centraal.
  Deze bijeenkomst gaat over het onderwijs en wetenschap. Die spelen vanouds een belangrijke rol in de binnenstad. De universiteit bouwt op dit moment twee campussen. Die rond het Binnengasthuisterrein zal worden gedomineerd door de nieuwe Universiteitsbibliotheek. Wat gaat dit betekenen? Wat zijn de kansen? Hoe kunnen we deze belangrijke functie behouden en versterken?
  Gasten: Maria Heijne en Madeleine Maaskant

 • Winkelen, ondernemen, eten, drinken

  Datum: 
  woensdag 5 juni
  Plaats: 
  Sint Sebastiaanskapel van de Oude Kerk
  Oudekerksplein
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Gemeente Amsterdam

  Dit is één van in totaal twaalf publieksavonden die Zev Hemel in opdracht van de gemeente Amsterdam organiseert over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad. Voor elke avond heeft hij twee bijzondere sprekers uitgenodigd. Elke avond staat een ander thema centraal.
  Deze bijeenkomst gaat over winkels. Al 400 jaar bepalen de winkels van de Kalverstraat en Nieuwendijk het beeld van kopende en verkopende Amsterdammers. Binnenstadbewoners koesteren hun winkels om de hoek. Maar wat doet toerisme met de winkelvoorzieningen? En hoe beïnvloedt internet ons winkelgedrag? Is er sprake van een opmars van de horeca? En waar komen al die ketens vandaan? Komen mensen straks nog wel naar het centrum om te winkelen?
  Gasten: Tony Wijntuin en Cees Holtkamp

 • Nieuwe verhalen over de stad

  Datum: 
  vrijdag 7 juni
  Plaats: 
  Sint Sebastiaanskapel van de Oude Kerk
  Oudekerksplein
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Gemeente Amsterdam

  Dit is één van in totaal twaalf publieksavonden die Zev Hemel in opdracht van de gemeente Amsterdam organiseert over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad. Voor elke avond heeft hij twee bijzondere sprekers uitgenodigd. Elke avond staat een ander thema centraal.
  Deze bijeenkomst gaat over verhalen over de stad. Nu de stad groeit en verandert, is het belangrijk dat wij elkaar nieuwe verhalen vertellen. Dat we herinneringen verzamelen en onze geschiedenis verrijken. Bij haar aantreden vroeg burgemeester Halsema zich af wat het wezen is van Amsterdam. Volgens haar is dat de belofte van vrijheid. De belofte dat je hier in Amsterdam je geluk kan najagen, dat je je lot in eigen hand kan nemen. Een avond over nieuwe verhalen over de stad.
  Gasten: Brian Elstak en Gijs Schunselaar

 • Zomerwandeling over NDSM-terrein

  Datum: 
  zondag 9 juni
  Plaats: 
  Verzamelen naast Bbrood NDSM
  Ms. van Riemsdijkweg 30
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Architectuurcentrum Amsterdam

  In de serie wandelingen door nieuwe wijken van Amsterdam. De voormalige NDSM-werf bloeit weer als vanouds! Maar nu als woon-werkwijk. De gids van Architectuurcentrum Amsterdam neemt je mee op reis langs alle industriële en architectonische hoogtepunten.

 • Vastgoed, dynamiek, veranderende functies

  Datum: 
  dinsdag 11 juni
  Plaats: 
  Sint Sebastiaanskapel van de Oude Kerk
  Oudekerksplein
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Gemeente Amsterdam

  Dit is één van in totaal twaalf publieksavonden die Zev Hemel in opdracht van de gemeente Amsterdam organiseert over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad. Voor elke avond heeft hij twee bijzondere sprekers uitgenodigd. Elke avond staat een ander thema centraal.
  Deze bijeenkomst gaat over de stijging van de vastgoedprijzen. Door het enorme succes van Amsterdam en de binnenstad in het bijzonder stijgen de vastgoedprijzen. Beleggers kopen panden, misschien wel straten op. Steeds meer bekende winkels en geliefde voorzieningen lijken het loodje te leggen. Straten en buurten veranderen snel van karakter. Is hier iets aan te doen? Kunnen we het gebruik van panden nog wel bepalen? Brengen prijsstijgingen ons ook voordelen? Laten we kansen liggen?
  Gasten: Lesley Bamberger en André van Stigt

 • De binnenstad van buiten

  Datum: 
  donderdag 13 juni
  Plaats: 
  Sint Sebastiaanskapel van de Oude Kerk
  Oudekerksplein
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Gemeente Amsterdam

  Dit is één van in totaal twaalf publieksavonden die Zev Hemel in opdracht van de gemeente Amsterdam organiseert over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad. Voor elke avond heeft hij twee bijzondere sprekers uitgenodigd. Elke avond staat een ander thema centraal.
  Deze bijeenkomst gaat over de vraag hoe mensen van buiten naar de Amsterdamse binnenstad kijken. Welke positie zien zij voor de historische binnenstad als mogelijkheid? Een blik op de binnenstad vanuit het provinciehuis in Haarlem en van achter de Sloterplas.
  Gasten: Yassine Boussaid en Joke Geldhof

 • Gastvrijheid, vreemdelingenverkeer, toerisme

  Datum: 
  vrijdag 14 juni
  Plaats: 
  Sint Sebastiaanskapel van de Oude Kerk
  Oudekerksplein
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Gemeente Amsterdam

  Dit is één van in totaal twaalf publieksavonden die Zev Hemel in opdracht van de gemeente Amsterdam organiseert over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad. Voor elke avond heeft hij twee bijzondere sprekers uitgenodigd. Elke avond staat een ander thema centraal.
  Deze bijeenkomst gaat over de vraag hoeveel toeristen de binnenstad kan verdragen? Gaan we Venetië en Barcelona achterna? Kunnen we het beeld van Amsterdam als de stad van ‘seks, drugs en rock & roll’ enerzijds en van vrijheid en tolerantie anderzijds nog wel overeind houden? Wat doen we met Airbnb? Hoe staat het met de spreekwoordelijke gastvrijheid van de gemiddelde Amsterdammer? Een gesprek over overtoerisme en het behoud van een prettig leefklimaat.
  Gasten: Roberto Payer en Koen Vollaers

 • Zomerwandeling door Buiksloterham

  Datum: 
  zondag 16 juni
  Plaats: 
  Verzamelen bij ingang Driehoek Meubelen
  Kruising Klaprozenweg-Floraweg
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Architectuurcentrum Amsterdam

  In de serie wandelingen door nieuwe wijken van Amsterdam. In de Buiksloterham komt een dynamische nieuwe wijk pal aan het IJ tevoorschijn. De bestaande havenbekkens blijven en geven de wijk haar wegenstructuur en rauwe uiterlijk. Op de uitgegeven kavels komen woonboten, verzamelgebouwen van zes lagen, maar ook zelfbouw.

 • Lost meer regulering het woningmarktprobleem op, of juist niet?

  Datum: 
  woensdag 19 juni
  Plaats: 
  Congrescentrum Van der Valk Hotel
  Winthontlaan 4-6
  Utrecht
  Organisatie: 
  Vastgoedjournaal

  Wat zijn de voors en tegens van meer regelgeving, de voors en tegens van stimulering van de markt? Schaarste aan huurwoningen in de gewilde woningmarkten leidt tot lange wachttijden en illegale onderverhuur in de sociale sector en tot prijsopdrijving van de middenhuur. En, nu de prijzen niet meer op elkaar aansluiten, tot een gebrekkige doorstroming. Rijk en gemeenten hopen met meer regelgeving het probleem van prijsopdrijving op te lossen. Gaat dat werken? Of heeft het juist het averechtse effect van een nog lagere bouwproductie?

 • Sturen op leefbaarheid

  Datum: 
  donderdag 20 juni
  Plaats: 
  Hilton Soestduinen Soestduinen
  Organisatie: 
  SOM

  Het blijkt dat de leefbaarheid van buurten en wijken met veel sociale huurwoningen snel achteruitgaat. Daarom krijgen woningcorporaties meer financiële ruimte om de leefbaarheid te verbeteren. Sturing op leefbaarheid is niet alleen maar om bij toewijzing de doelgroep te verbreden of kwetsbare groepen meer te verspreiden. Welke instrumenten zijn nog meer voorhanden en wie kunt u daar het beste bij betrekken?

Pagina's

Abonneren op Abonneren op agendafeed voor NUL20 nieuwsbrief