Akkoord over aanpak Van der Pekbuurt Amsterdam-Noord

21.03.14
Renovatie voorbeeldblok door Ymere (januari 2014)
Akkoord over aanpak Van der Pekbuurt Amsterdam-Noord
update 24-03-2014

Ymere heeft met de gemeente Amsterdam en stadsdeel Noord overeenstemming bereikt om de komende drie jaar 150 tot 170 woningen in de Van der Pekbuurt hoogwaardig te renoveren. In die periode worden er geen woningen gesloopt. Bovendien gaat de corporatie in afwachting van de verdere aanpak van de buurt duizend woningen beperkt verbeteren. Volgens de gemeente is de overeenkomst met Ymere een belangrijke stap om van de Van der Pekbuurt een levendige, dynamische en gevarieerde wijk te maken. De plannen doen volgens wethouder Ossel recht aan de bijzondere stedenbouwkundige kwaliteiten van de wijk. Ook komt de voorgenomen renovatie tegemoet aan de wensen van de bewoners.

Alle vaste huurders in het betreffende gebied kunnen met voorrang terugkeren in een gerenoveerde woning. Bovendien behouden zij hun actuele huurprijs, vermeerderd met het bedrag dat volgens de Huurcommissie op grond van de renovatie mag worden doorberekend. Uitgangspunt is dat van de te renoveren woningen in dit gebied zestig procent sociale huur blijft, en veertig procent koop- en huurwoningen in de vrije sector worden.

Gemeente, stadsdeel en Ymere zoeken nog naar een oplossing voor de meerkosten van hoogwaardige renovatie. Vanwege de beperkte financieringsruimte bij Ymere zal de gemeente voor de renovatie van 91 woningen een financieringsvoorstel doen. Daarbij wordt gekeken naar zowel de mogelijkheid financieringsruimte vrij te maken door als gemeente voor een periode van tien jaar de erfpachtrechten over te nemen, als de mogelijkheid van een voorschot op te verlenen subsidies vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Over de subsidie uit het stimuleringsfonds vindt overleg plaats met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Wethouder Freek Ossel is blij dat er nu duidelijkheid is over de verdere aanpak van de Van der Pekbuurt: “We blijven minister Blok erop wijzen dat hij de Amsterdamse corporaties onvoldoende ruimte geeft om dit soort kwetsbare wijken aan te pakken. Maar wij nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid door met alternatieve oplossingen voor financiering de impasse te doorbreken.”

De aanpak van de Van der Pekbuurt zorgde lange tijd voor tweespalt tussen corporatie en een deel van de bewoners. Ymere toonde zich vanwege de hoge meerkosten van hoogwaardige renovatie lang voorstander van sloop/nieuwbouw. Bovendien zouden dan ook grotere sociale huurwoningen kunnen worden toegevoegd aan de buurt. Buurtorganisaties toonden zich juist voorstander van woningverbetering en behoud van het sociale karakter van de buurt.

Inmiddels is het eerste voorbeeldblok gerenoveerd. Het gaat om zes beneden- en zes bovenwoningen in de sociale huur. De wijk heeft kort geleden de status van gemeentelijk monument gekregen. 

Zie ook:

Akkoord bewonersparticipatie Van der Pekbuurt (NUL20, 28-02-2013)
Impasse Van der Pekbuurt lijkt doorbroken (NUL20, 12-12-2012)
Sloop Van der Pekbuurt uitgesteld (NUL20, 30-09-2012)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.