Buurtveiligheidsteams in Nieuw-West van start

12.11.12
Buurtveiligheidsteams in Nieuw-West van start

De Amsterdamse woningcorporaties Ymere en De Alliantie hebben een convenant ondertekend met stadsdeel Nieuw-West en de politie voor de komst van vijf buurtveiligheidsteams (BVT’s). Doel is de leefbaarheid en veiligheid in Nieuw-West te verbeteren. De teams zullen de komende twee jaar nauw samenwerken met de bewoners. Zij kunnen in een buurtpanel aangeven wat de belangrijkste problemen zijn die moeten worden aangepakt.
“Doen wat bewoners belangrijk vinden is ons motto. Bewoners willen zich thuis voelen in hun buurt. Daarom bundelen de politie, het stadsdeel en de corporaties De Alliantie en Ymere hun inspanningen om samen met de bewoners te werken aan meer veiligheid op straat. Daadkracht en samenwerking, daar staan wij voor”, aldus Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS