Daken gezocht voor zonnepanelen

08.03.16
Daken gezocht voor zonnepanelen

De Amsterdamse zoncoalitie zoekt grote daken voor zonnepanelen. De zoncoalitie is een open initiatief van de gemeente Amsterdam, energiecoöperaties, zonne-energie aanbieders, installateurs en netwerkbedrijf Alliander. De coalitie gaat eigenaren van grote daken, zoals grote zorginstellingen, bouwmarkten en andere bedrijven, actief benaderen om hun daken te beleggen met zonnepanelen voor eigen gebruik of om ter beschikking te stellen aan Amsterdammers zonder geschikt dak. De gemeente gaat ook zijn eigen daken inbrengen. Voor de eerste 'Amsterdamse Dakconferentie' op vrijdag 11 maart zijn de tweehonderd grootste dakbezitters van Amsterdam uitgenodigd.

De zoncoalitie is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon. Doel daarvan is om het aantal huishoudens met zonne-energie te laten toenemen van 7.500 nu tot 80.000 in 2020 en 450.000 in 2040.
De gemeente gaat daartoe ook VvE’s wijzen op de mogelijkheden van zonne-energie en energiebesparing, en hen vervolgens helpen om met alle leden knopen door te hakken en de business cases rond zonnepanelen sluitend te krijgen. Indien nodig kan daarvoor een beroep gedaan worden op het vorig jaar ingestelde Duurzaamheidsfonds van 49,5 miljoen euro.
Met de woningcorporaties heeft het college nog altijd geen duurzaamheidsafspraken gemaakt. Duurzaamheidsdoelstellingen worden onderdeel van de prestatieafspraken tussen gemeenten, Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse corporaties. Maar de afronding daarvan laat lang op zich wachten, met name omdat het speelveld voortdurende wijzigde vanwege nieuwe landelijke wetgeving. Op landelijk niveau hebben de woningcorporaties zich in een eerder stadium verbonden aan het Energieakkoord.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS