Overslaan en naar de inhoud gaan

Doek valt voor Huurdersvereniging Amsterdam

Image
update 11 december 10.30 uur
De gemeente Amsterdam beëindigt per 1 januari de subsidierelatie met de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). Daarmee is het lot beslecht van de HA in zijn huidige vorm. De gemeente heeft Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) en !WOON gevraagd om "in samenspraak met diverse groepen huurders" om uiterlijk in maart met een voorstel te komen voor een nieuwe organisatie. Die zou er dan uiterlijk 1 januari 2019 moeten staan. De gemeente gaat met de huurderkoepels in gesprek hoe zij ondertussen deel gaan nemen aan de besluitvorming voor de nieuwe  Samenwerkingsafspraken 2015 t/m 2019.
Eerder zegden alle huurderskoepels van de woningcorporaties al hun lidmaatschap van de HA op mede omdat "de vereniging al meer dan een jaar door ruzies en reorganisaties wordt verscheurd." Zij hebben aangegeven nu zelf het overleg rond de prestatieafspraken te gaan voeren.  
Vier lokale huurdersverenigingen zegden eerder dit jaar ook al hun lidmaatschap op, nadat deze zomer vier van de vijf bestuursleden opstapten.
Bovendien startte de gemeente toen een onderzoek naar de financiële administratie van de vereniging en stopte de subsidieverstrekking met uitzondering van loonbetaling. Wethouder Ivens betaalt ook het sinds 1 juli ingehouden deel van de financiering niet meer uit. Hij constateert dat de HA er "ondanks de inzet en betrokkenheid van de medewerkers en de verschillende besturen van de HA niet in is geslaagd om een zelfstandige, stabiele en professioneel opererende huurdersbelangenorganisatie te realiseren." 
Het boekenonderzoek van Deloitte Advies bevestigt volgens Ivens de meeste bevindingen van het in juli afgetreden HA-bestuur. "Echter de term malversaties vindt het college niet passen. Wel blijft er een onduidelijk beeld bestaan van de vergoedingen en is de financiële administratie niet op orde."
 
Sinds 2000 behartigde de HA de belangen van Amsterdamse huurders op gemeentelijk niveau. Interim-directeur Winnie Terra wil inhoudelijk niet reageren op het einde van de huurdersvereniging. De algemene ledenvergadering heeft afgelopen week besloten de vereniging op te heffen. Een vereffenaar is belast met de afwikkeling van de activiteiten.
 
Zie ook:

Trefwoorden