NUL20 nr 38, mei 2008

Eerste verdieping

Rochdale beloont leefbaarheidsinitiatieven met spaarpunten
250 ProPoints voor dagje snoeien

Zonder harde aanpak kan de stad niet schoner
Aso’s bepalen straatbeeld

WiA-2007: Bewoners meer tevreden over hun buurt
Aantal ‘hotspots’ neemt af

Tweede verdieping

IkbouwmijnhuisinAlmere: het Homeruskwartier
Particulier opdrachtgeverschap op grote schaal

Almere onder wethouder Adri Duivesteijn biedt zelfbouwers alle ruimte. Er zijn kavels voor vrijstaande woningen, voor pui aan pui gebouwde huizen, en voor hoogbouw. Voor zelfstandig en collectief opdrachtgeverschap, en voor een ruim budget en de kleine portemonnee, in het IkbouwbetaalbaarinAlmere-programma. ‘Het is goed voor de door Almere gewenste sociale duurzaamheid als mensen hun gebouw begrijpen.’

Kort bestek

Jongeren komen er bekaaid af in nieuwbouwplannen
Eerste paal Jamboni in Staalmanpleinbuurt

Over enkele weken wordt het startsein gegeven voor de bouw van ruim driehonderd nieuwe huur- en koopwoningen in de Staalmanpleinbuurt. Oplevering van de eerste woningen van project Jamboni is gepland in het eerste kwartaal van 2010. Behalve woningen verrijzen er een basisschool, zorgvoorzieningen, bedrijfsruimten en een moskee.

In woningbouwprogramma Zuidas is voor middeninkomens weinig plaats
Mix van sjiek en sociaal

Als alle plannen doorgaan komen er op de Zuidas naast kantoren, winkels en restaurants ook negenduizend woningen. Naast veel luxe huur- en koopappartementen zal uiteindelijk dertig procent uit sociale huurappartementen bestaan. Corporaties investeren vooral in studentenwoningen en kleine studio’s. “Op de Zuidas loopt de onrendabele top al snel op tot een ton.”

Interview

Interview met Marijke Andeweg, programmamanager ‘krachtwijken’
‘Gemakkelijke opgaven zijn saai’

Zeventien Amsterdamse buurten gaan door het leven als krachtwijken dan wel Vogelaarwijken. Maar wat betekent dat stempel? Programmamanager Marijke Andeweg wil in ieder geval meer doen dan minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie vraagt. “Wezenlijk voor de Amsterdamse aanpak is een krachtige uitvoering. Dat lukt alleen als de stad goed naar buurten en bewoners luistert. En dat is nog niet zo makkelijk.”

De leeskamer

Hoe ingenieurs de stad maken

Woonbarometer

Huurschuld belangrijkste reden huisuitzetting
Minder ontruimingen in 2007

Amsterdam heeft een kleine 200.000 sociale huurwoningen. De Amsterdamse corporaties zien zich elk jaar genoodzaakt een aantal van deze woningen te ontruimen. In 2007 werden 835 huurders gedwongen hun huis uitgezet. Dat is een daling van 19 procent ten opzichte van 2006, waarin 1.026 corporatiewoningen werden ontruimd.

Redactioneel

Hoe gaat het ermee?

Stelling

De Stelling
“Sociale huur op de Zuidas is dure/pure ideologie”