'Helft van Het Breed wordt verkocht'

10.12.13
Renovatie flats Het Breed, Amsterdam Noord - foto Sander Baks
'Helft van Het Breed wordt verkocht'

De renovatie van de eerste van elf flats die samen de wijk Het Breed in Amsterdam Noord vormen, is afgerond. De woningcorporaties Eigen Haard en Ymere investeren 130 miljoen euro in de opknapbeurt van de 1176 woningen van het zogeheten Plan Van Gool. Ymere investeert in totaal 80 miljoen euro in ongeveer 680 woningen. De woningcorporatie wil op termijn de helft van de sociale huurwoningen verkopen om een deel van de kosten terug te verdienen. Dat meldde projectleider Rob Oosterloo bij een rondgang langs het renovatieproject. Ook Eigen Haard gaat een deel van zijn woningen verkopen.

De woningcorporaties Ymere en Eigen Haard hebben lang met het project geworsteld. In april 2010 bliezen ze de toen al gestartte renovatie zelfs af omdat er weerstand en onvoldoende draagvlak was onder de bewoners. Een jaar later kon een nieuw renovatieplan wel op voldoende instemming rekenen. Oosterloo: “We willen dit project afmaken, maar als we nu met de plannen waren begonnen dan had dit niet gekund.”

De kosten zijn mede door de jarenlange aanloop flink opgelopen. Zo zijn er diverse rechtszaken geweest over het afsluiten van de trappenhuizen en de kenmerkende bovenstraten. Verschillende bewoners wilden dat niet vanuit architectonisch oogpunt of omdat de afstand tot de brievenbus dan te groot zou worden. Maar de glazen entreegebouwen komen er toch. Volgens de corporaties is dat nodig om de ingangen veilig en schoon te houden. 

Daarnaast is lange tijd met de bewonersvereniging gesproken over de uitvoering van de renovatie en de duurzaamheidsmaatregelen die de corporaties wilden nemen. Met gevelisolatie, zonnepanelen en een lage temperatuurverwarming slaan de corporaties een grote slag op het gebied van duurzaamheid. De bestaande warmtapwatervoorziening en verwarmingsinstallatie zijn door Eneco vervangen door een duurzaam energiesysteem. Op een deel van de daken staan nu zonnecollectoren met een totale oppervlakte van ca. 1.200 m2 voor warm tapwater.  Eneco heeft bijna duizend zonnepanelen op de daken geplaatst. Eigen Haard en Ymere vervangen in dit project  5000 radiatoren.

De bewoners waren bang voor hogere woonlasten. Volgens Oosterloo zal dat niet het geval zijn. De hogere huur wordt meer dan gecompenseerd door lagere energielasten: “Gemiddeld gaan bewoners er veertig euro per maand op vooruit, ook al zal dat per huishouden en afhankelijk van het individuele verbruik verschillen.”

Begin 2016 moet de gehele renovatie afgerond zijn.

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.