Impasse Van der Pekbuurt lijkt doorbroken

12.12.12
Impressie van voorgestelde retro nieuwbouw
Impasse Van der Pekbuurt lijkt doorbroken

De impasse rond het opknappen van de Van der Pekbuurt lijkt - althans voorlopig - doorbroken, na langdurig overleg tussen stadsdeel Noord en Ymere onder leiding van wethouder Freek Ossel. Een besluit over sloop versus renovatie is nog niet genomen. De eerste stap is dat begin volgend jaar de renovatie van het voorbeeldblok in de Van der Pekstraat start. Daarnaast wordt de komende maanden onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van verschillende varianten van aanpak van de woningen waaronder hoogwaardige renovatie, nieuwbouw, instandhouding en cascoverkoop/kluswoningen.

Doel van het onderzoek is om tot een Plan van Aanpak voor de buurt te komen, waarbij de bewoners actief betrokken blijven, aldus een gezamenlijke verklaring van gemeente, stadsdeel en Ymere. Om weer 'on speaking terms' te komen voert Ymere mediation gesprekken met de Huurdersvereniging. Daarnaast hervat de corporatie het vorig jaar afgebroken gesprek met een bredere groep bewoners in de buurt.

Al ruim acht jaar wordt er gesproken over een grootschalige aanpak van de volkswijk. De grote kwestie: slopen of renoveren. Ymere diende in september bouwaanvragen in voor twee voorbeeldblokken in de Begoniastraat.  Daarbij wordt één huizenblok gesloopt en vervangen door retro-nieuwbouw (zie illustratie) en een ander gerenoveerd. De nieuwbouw gaat sprekend lijken op de bestaande bouw. Ymere wil de bewoners zo laten zien wat de mogelijkheden zijn. De betreffende woningen staan overigens inmiddels al twee jaar leeg. Nu is afgesproken dat men voorlopig alleen de renovatie-variant start. Gedurende de periode van onderzoek en overleg gaat Ymere niet over tot sloop van het andere voorbeeldblok. De corporatie geeft echter aan dat volledige renovatie van de buurt financieel niet haalbaar is. Ymere presenteerde eerder doorrekeningen waaruit bleek dat renovatie aanzienlijk duurder is dan nieuwbouw. Onderzocht wordt nu ook de mogelijkheid van financiering door derden. Een optie die wordt onderzocht is verkoop als casco- of kluswoning.

Wethouder Freek Ossel: ‘De buurt moet respectvol worden vernieuwd. Er wordt nu gestart met de renovatie van een aantal woningen en er wordt onderzocht hoe de rest van de buurt moet worden opgeknapt. Verschillende oplossingen zijn mogelijk, als het maar betaalbaar is en in goede samenwerking. Daar kan niemand op tegen zijn’. Bestuurder Ymere Pieter de Jong is blij dat er eindelijk een begin gemaakt kan worden: ‘We zijn blij dat we nu aan de slag kunnen om de woningen in de Van der Pekbuurt aan te pakken. De afgelopen tijd is in de buurt al vooruitgang geboekt met wijkaanpak-projecten voor bewoners en het aantrekken van ondernemers. Een gemengde aanpak is nodig waarbij we graag samenwerken met gemeente, stadsdeel en bewoners’. Stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Noord Rob Post: ‘Ik ben verheugd dat Ymere begint met renoveren. De wijk, de bewoners en Noord verdienen het dat er nu iets gaat gebeuren in de Van der Pekbuurt’. De woningen buiten het proefgebied krijgen volgens de gemeenschappelijke verklaring waar nodig een 'onderhouds- en verbeterbeurt'. Over de inhoud van deze beurt vindt overleg plaats met de betrokken bewoners. Stadsdeel Noord zal zich inspannen om ook de conditie van de openbare ruimte op een voldoende niveau te houden.

 

Zie ook:

Sloop Van der Pekbuurt uitgesteld (NUL20, 30-09-2012)

Van der Pekbuurt: wordt vervolgd (NUL20, maart 2012)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS