Impasse Van der Pekbuurt lijkt doorbroken

12.12.12
Impressie van voorgestelde retro nieuwbouw
Impasse Van der Pekbuurt lijkt doorbroken

De impasse rond het opknappen van de Van der Pekbuurt lijkt - althans voorlopig - doorbroken, na langdurig overleg tussen stadsdeel Noord en Ymere onder leiding van wethouder Freek Ossel. Een besluit over sloop versus renovatie is nog niet genomen. De eerste stap is dat begin volgend jaar de renovatie van het voorbeeldblok in de Van der Pekstraat start. Daarnaast wordt de komende maanden onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van verschillende varianten van aanpak van de woningen waaronder hoogwaardige renovatie, nieuwbouw, instandhouding en cascoverkoop/kluswoningen.

Doel van het onderzoek is om tot een Plan van Aanpak voor de buurt te komen, waarbij de bewoners actief betrokken blijven, aldus een gezamenlijke verklaring van gemeente, stadsdeel en Ymere. Om weer 'on speaking terms' te komen voert Ymere mediation gesprekken met de Huurdersvereniging. Daarnaast hervat de corporatie het vorig jaar afgebroken gesprek met een bredere groep bewoners in de buurt.

Al ruim acht jaar wordt er gesproken over een grootschalige aanpak van de volkswijk. De grote kwestie: slopen of renoveren. Ymere diende in september bouwaanvragen in voor twee voorbeeldblokken in de Begoniastraat.  Daarbij wordt één huizenblok gesloopt en vervangen door retro-nieuwbouw (zie illustratie) en een ander gerenoveerd. De nieuwbouw gaat sprekend lijken op de bestaande bouw. Ymere wil de bewoners zo laten zien wat de mogelijkheden zijn. De betreffende woningen staan overigens inmiddels al twee jaar leeg. Nu is afgesproken dat men voorlopig alleen de renovatie-variant start. Gedurende de periode van onderzoek en overleg gaat Ymere niet over tot sloop van het andere voorbeeldblok. De corporatie geeft echter aan dat volledige renovatie van de buurt financieel niet haalbaar is. Ymere presenteerde eerder doorrekeningen waaruit bleek dat renovatie aanzienlijk duurder is dan nieuwbouw. Onderzocht wordt nu ook de mogelijkheid van financiering door derden. Een optie die wordt onderzocht is verkoop als casco- of kluswoning.

Wethouder Freek Ossel: ‘De buurt moet respectvol worden vernieuwd. Er wordt nu gestart met de renovatie van een aantal woningen en er wordt onderzocht hoe de rest van de buurt moet worden opgeknapt. Verschillende oplossingen zijn mogelijk, als het maar betaalbaar is en in goede samenwerking. Daar kan niemand op tegen zijn’. Bestuurder Ymere Pieter de Jong is blij dat er eindelijk een begin gemaakt kan worden: ‘We zijn blij dat we nu aan de slag kunnen om de woningen in de Van der Pekbuurt aan te pakken. De afgelopen tijd is in de buurt al vooruitgang geboekt met wijkaanpak-projecten voor bewoners en het aantrekken van ondernemers. Een gemengde aanpak is nodig waarbij we graag samenwerken met gemeente, stadsdeel en bewoners’. Stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Noord Rob Post: ‘Ik ben verheugd dat Ymere begint met renoveren. De wijk, de bewoners en Noord verdienen het dat er nu iets gaat gebeuren in de Van der Pekbuurt’. De woningen buiten het proefgebied krijgen volgens de gemeenschappelijke verklaring waar nodig een 'onderhouds- en verbeterbeurt'. Over de inhoud van deze beurt vindt overleg plaats met de betrokken bewoners. Stadsdeel Noord zal zich inspannen om ook de conditie van de openbare ruimte op een voldoende niveau te houden.

 

Zie ook:

Sloop Van der Pekbuurt uitgesteld (NUL20, 30-09-2012)

Van der Pekbuurt: wordt vervolgd (NUL20, maart 2012)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.