Knijtijzerpanden in oude luister hersteld

03.02.14
Jan Voermanstraat (foto: Suzanne Blanchard)
Knijtijzerpanden in oude luister hersteld
(foto: Jan Voermanstraat, door: Suzanne Blanchard)

Komende zomer zijn de Knijtijzerpanden in Amsterdam Nieuw-West allemaal weer in oude luister hersteld. Dat zei René Grotendorst, bestuursvoorzitter van Rochdale, bij de oplevering van het eerste van de acht woonblokken waaruit het wederopbouwcomplex bestaat. In totaal gaat het om 362 woningen, acht bedrijfsruimtes en veertig garages die omsloten worden door de Jan Evertsenstraat, Jan Voermanstraat en Derkinderenstraat.

Grotendorst noemt de aanpak van het complex 'een eenvoudige renovatie' waardoor de gebouwen naar verwachting twintig jaar meekunnen. "Dan moeten ze misschien wat ingrijpender aangepakt worden, maar de funderingen zijn nog goed. Gebouwen die niet op instorten staan, slopen wij niet meer, maar knappen we op." Dat is bovendien goedkoper, rekent Grotendorst voor. "We investeren nu 25 duizend euro per woning. Als je sloopt, dan ben je per woning al 20 duizend euro kwijt voordat je begint met bouwen. Bovendien gaat de huur dan flink omhoog. Deze appartementen blijven nu betaalbaar." Jarenlang stonden de woningen die in 1959 en 1960 zijn opgeleverd op de nominatie om gesloopt te worden door het inmiddels opgedoekte Far West. Toen de panden, ontworpen door architect Herman Knijtijzer, overgingen naar Rochdale is direct besloten om ze te behouden en zijn ze op verzoek van erfgoedbeschermers tot gemeentelijk monument verklaard.

De Knijtijzerpanden zijn om verschillende redenen uniek. Niet alleen vanwege de zo goed als originele staat waarin ze verkeren. Het ensemble van enkele hogere blokken aan de doorgaande Jan Evertsenstraat, vormen een geheel met de lagere woongebouwen rond open hoven daarachter. Samen geven ze op karakteristieke wijze invulling aan de tuinstadstructuur zoals door stedenbouwkundige Van Eesteren was bedoeld. In de hogere woongebouwen maakte Knijtijzer appartementen voor alleenstaanden, wat voor die tijd bijzonder was. Het complex is bovendien onderdeel van de verbindingsas Jan Evertsenstraat - Rozengracht – De Clercqstraat - Dam, en staat op de lijst van Top 100 van naoorlogs erfgoed in Amsterdam. 

Ondanks de recente waardering, bleef de situatie in de woningen lange tijd dramatisch. Ze stonden bekend als schimmelwoningen. "IJspegels op de ramen waren heel gewoon en wij sliepen in de winter met de kinderen in de woonkamer omdat dat de enige warme plek was," zegt Fateha Ulad-Ali van de bewonerscommissie de Voerman. "Voor een ander huis kwamen wij niet in aanmerking." Het comfort in de woningen is na de renovatie enorm toegenomen, de bewoners hebben geen last meer van vocht en tocht. Ulad-Ali is dan ook heel tevreden over de renovatie: "Ik ben nu weer graag thuis."

Rochdale voert de werkzaamheden per woonblok uit. Alle woningen krijgen centrale verwarming, mechanische ventilatie en nieuwe kozijnen met HR++ isolatieglas. De muren die aan de buitengevel grenzen zijn geïsoleerd. Door deze energiemaatregelen maken de woningen een energiesprong van label G naar label B. Daarnaast keren originele details weer terug, zoals de kleuren, voor zover die te achterhalen waren, zegt renovatie-architect Gerard Kruunenberg. De karakteristieke balkonhekjes kunnen niet meer op dezelfde manier gemaakt kunnen worden als destijds, maar zijn niet van het origineel te onderscheiden. En aan de achterzijde de woonblokken blijven de groene houten schuttingdelen aan de balkons, die daar aan de keukens grenzen. De hekjes waren bedoeld om de vuilnisbakken op de balkons netjes uit het zicht van voorbijgangers op straat te houden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.