Project Westerzon: zonne-energie voor huurders

04.04.13
Project Westerzon: zonne-energie voor huurders

Huurders in sociale woningbouw kunnen voortaan ook zonnestroom opwekken. Althans, bij Westerzon, een samenwerking van Eigen Haard en solarbedrijf Zonnefabriek. Vanaf eind maart krijgen de eerste huurwoningen in Amsterdam West hun zonnepanelen.

Voor huurders is het gebruik van zonnestroom niet vanzelfsprekend: om zonnepanelen te plaatsen moet je eigenaar zijn van het dak. En voor verhuurders ligt een investering daarin niet voor de hand: wie zegt dat de volgende huurder voor die zonnepanelen wil betalen? En wie staat garant voor de investering?
Die impasse is met Westerzon doorbroken. Twee gebouwcomplexen in Amsterdam West krijgen de primeur. De innovatie zit hem in een nieuwe juridische constructie: Zonnefabriek blijft eigenaar van de panelen. De huurders noch de woningcorporatie hoeven te investeren. Huurders betalen alleen voor de zonnestroom die de panelen leveren. De prijs daarvan is lager dan die van gewone stroom.

Stadsdeel Amsterdam West stelde voor de proef een startsubsidie beschikbaar, afkomstig uit de bestaande subsidiepot voor zonne-energie op koopwoningen. Gustaaf Haan, directeur van Zonnefabriek: “De afgelopen jaren waren er wel potjes voor zonne-energie, maar voor huurders was er niks. Nu komen er voor hetzelfde geld meer zonnepanelen. En het vervolg kan helemaal zonder subsidie."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS