Verplichte regenwateropvang voor alle Amsterdamse nieuwbouw

02.04.2021
Image

Om wateroverlast te voorkomen moeten nieuwe Amsterdamse woningen tijdelijk regenwater kunnen opslaan. Dezelfde eis wordt gesteld aan gebouwen die ingrijpend worden verbouwd. Dat staat in de Amsterdamse Hemelverordening die het college aan de gemeenteraad heeft toegestuurd. Deze aanpak moet riolen gaan ontlasten bij extreme hoosbuien. Door een laag van zes centimeter water op te vangen en die te hergebruiken of vertraagd af te voeren, worden ondergelopen straten en waterschade aan huizen voorkomen. Door klimaatverandering komt extreem weer vaker voor.

Wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte en Groen): “We moeten bij het bouwen van woningen en nieuwe wijken rekening houden met de extremere weersomstandigheden waar we steeds vaker mee te maken hebben. Dat doet de gemeente in de openbare ruimte, maar het is echt nodig om ook de daken en tuinen in de stad te benutten. Door standaard te zorgen voor wateropvang en vertraagde afvoer, bouwen we klimaatbestendige wijken en kunnen we schade voorkomen.”
Bij veel nieuwbouw is er overigens al aandacht voor wateropslag. Bij gebouwen groter dan 1.000 m2 golden al regels van de Waterschappen. Met de Hemelwaterverordening worden de regels nu voor de hele stad gelijk, zodat bouwers meer duidelijkheid krijgen over wat voor woningen en wijken ze gaan bouwen. De regels gelden nu ook voor ingrijpende verbouwingen, zoals transformatie van kantoren naar woningen, of het aanleggen van een extra verdieping op of onder een gebouw.

Er zijn verschillende opties om het regenwater op te vangen, bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen of blauwgroen dak of een systeem om het opgevangen water te hergebruiken in huis, bijvoorbeeld voor toilet of de wasmachine. Er zijn ook technieken die ervoor zorgen dat het water niet in het riool, maar in het grondwater terecht komt, zoals infiltratiekratten. Via het Resilio-project (zie foto) is de afgelopen jaren al een begin gemaakt met de aanleg van slimme blauwgroene daken.

Klimaatverandering maakt grote steden kwetsbaarder voor voor extreme hitte, droogte en regenval. Eerder werden onder andere delen van de Rivierenbuurt, Indische Buurt en de Indische buurt aangewezen als 'regenwaterknelpunt'. Om hoosbuien beter te kunnen verwerken treft Amsterdam ook voorzieningen onder wegen, bermen, en tramrails. Bij vervanging wordt vaak ook de rioolcapaciteit vergroot.

Trefwoorden