Blaauwlakenblok

22.01.2013

In de jaren zeventig van de vorige eeuw bestonden er nog verregaande plannen om het Blaauwlakenblok neer te halen en er een enorme parkeergarage neer te zetten of er een kantoortoren te bouwen. Dit in het kader van de 'cityvorming', een stroming die toen zeer populair was bij planologen. Zover is het gelukkig niet gekomen. De renovatie van het Blaauwlakenblok is inmiddels voltooid. Het is een buurtje geworden waar de oudste huizen van Amsterdam broederlijk naast ingetogen nieuwbouw staat. Aanbouw praat met architecten, opdrachtgevers en de krakers van toen.

Aanbouw - uitzenddatum 9 november 2012

Bron
AT5