Bouwen met oog voor de natuur

15.05.19

Juist binnen de bebouwde kom kan een goede leefomgeving ontstaan voor een grote verscheidenheid aan dieren en planten. Stadsecoloog Remco Daalder legt uit wat er al gedaan wordt en hoe de Amsterdammer zelf het verschil kan maken. In de Spaarndammerbuurt vertelt landschapsarchitect Maike van Stiphout over 'natuurinclusief bouwen'. Ze legt uit hoe architecten al aan de ontwerptafel ruimte kunnen maken voor bijzondere dieren en planten. Het Spaarndammerhart is een voorbeeld van een bouwproject waar de natuur integraal verwerkt is in het ontwerp. Dit wooncomplex wordt gebouwd binnen een bestaand woonblok in de Spaarndammerbuurt. Er komen koop- en huurwoningen. Maar er ook aandacht voor andere inwoners: vogels, vleermuizen, insecten en vlinders bijvoorbeeld. Landschapsarchitect Maike van Stiphout zorgt ervoor dat het wooncomplex voor zowel mens àls dier een fijne leefomgeving wordt.
De binnentuin wordt gemeenschappelijk bezit. Dat betekent dat de bewoners verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en het gebruik. De woningen zullen de gehele binnentuin omsluiten. Zo kun je je daar echt even aan de stadse drukte onttrekken en met je buren een praatje maken. Die binnentuin wordt ook een uitstekende plek voor kinderen om te spelen. Schitterende poorten, die ontworpen zijn door kunstenaar Martijn Sandberg, verbinden de binnentuin met de wijk.

Bron:

Trefwoorden: