Overslaan en naar de inhoud gaan

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In deze tweede aflevering staat het Nationaal Programma Rotterdam Zuid  (NPRZ) centraal. Sinds 2011 werken het Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven en politie samen in dit programma om ervoor te zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen tot het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Als het om integrale wijkaanpak gaat, halen andere steden veel inspiratie uit dit programma. Denk bijvoorbeeld aan Pact Poelenburg Peldersveld (Zaanstad) en het Masterplan Zuidoost (Amsterdam). Na bijna 10 jaar maken we de balans op: wat zijn de geleerde lessen uit Rotterdam als het om de wijkaanpak gaat?

Lees hier ons journalistieke verslag: Zo doen ze het in Rotterdam

 

Over de sprekers

  • Marco Pastors is sinds 2012 directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).  Van april 2002 tot november 2005 was hij wethouder van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in Rotterdam en sinds de verkiezingen van maart 2006 was hij fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad.
  • Hedy van den Berk is bestuursvoorzitter van Havensteder, een Rotterdamse woningbouwcorporatie. Havensteder is een van de partners van het NPRZ.
  • Ahmed Abdillahi is postbezorger en bewoner van Rotterdam Zuid. Hij vindt dat de sloop in Rotterdam Zuid niet simpelweg over woningen gaat, maar over de samenleving.
  • Jan Konings is ontwerper van publieke ruimte en werkt op het snijvlak van stedenbouw, landschap, kunst, ecologie en design. Hij is op zoek naar manieren om de sociale cohesie te versterken en de publieke ruimte tot leven te brengen door middel van minimale toevoegingen. Als docent is hij werkzaam op verschillende kunst en architectuuropleidingen in binnen- en buitenland. Met studenten van de Rotterdamse Academie voor de Bouwkunde deed hij onderzoek naar alternatieven voor de sloopwijken in Rotterdam Zuid. 
  • Nourddin Doudouh is architect, kunstenaar, schrijver én woont in Rotterdam Zuid. Voor vanavond maakte hij een spoken word over Rotterdam Zuid.
  • Egbert de Vries is directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hoe kijkt hij naar NPRZ? Welke lessen kunnen we in Amsterdam leren?
Verder in deze reeks:
Comeback wijkaanpak #1 – 12 nov – De wijkaanpak door de jaren heen
Comeback wijkaanpak #3 – 19 nov – Pact Poelenburg Peldersveld
Comeback wijkaanpak #4 – 3 dec – Amsterdam (Masterplan Zuidoost en Ontwikkelbuurten) - > nog geen programma
Bron
Pakhuis de Zwijger

Trefwoorden