Video

Het NUL20 video-archief is op dit moment niet geheel beschikbaar. Verwijzingen naar oudere afleveringen van Aanbouw werken niet meer, omdat AT5 de links naar de betreffende aflevering heeft gewijzigd of omdat de afleveringen niet meer online beschikbaar zijn.

Hoe gaan de woningcorporaties hun woningen verduurzamen? Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale en bestuurslid Aedes, vertelt over de ambities van de corporaties, de stand van zaken en de aanpak in de praktijk. Daarin ook aandacht voor het meekrijgen van de...

Bron:
AT5

Kort video-impressie van het Festival VanGasLos Festival in Amsterdam op 10, 11 en 12 mei was. Daarin ook Roelofs Potter van Alliander die uitlegt waarom we van het gas af moeten. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat...

Bron:
AT5

De makers van BouwWoonLeef trokken de afgelopen maand de polder in: hoe is het wonen in Lelystad en Almere. In deze samengestelde aflevering aandacht voor de pioniersprojecten Nobelhorst en Oosterwold in Almere en duurzame waterwoningen in Lelystad. Naast bewoners komen aan...

Bron:
AT5

Het dorp Nobelhorst, onderdeel van Almere, groeit. In 2013 werd buurtcoöperatie Nobelhorst opgericht. Die bood driehonderd huishoudens (en ondernemers) vergaande zeggenschap over de inrichting en het beheer van hun woonomgeving. Een zelfbouwwalhalla, dat in samenwerking met...

Bron:
AT5

Naar hartelust muziek maken zonder iemand te storen en een energierekening om te lachen. Dit is mogelijk voor Marianne en Rien in hun zelfgebouwde waterwoning in De Warande in Lelystad. Ze missen Amsterdam geen moment. Ze wonen midden in het natuur, maar heel gecomfortabel in...

Bron:
AT5

In Oosterwold, een polder bij Almere Hout kun je vrij pionieren. Van de kavel die je koopt voor gemiddeld ongeveer 40 euro per vierkante meter die je voor een relatief klein deel mag bebouwen. De rest moet groen blijven. Je regelt je eigen energie en gezamenlijk doe je de...

Bron:
AT5

Almere is de crisis voorbij. Er wordt weer volop gebouwd. De hele markt trekt aan en de overdruk van Amsterdam landt voor een deel in Almere. En "Almere is gewoon hip", aldus Helen van Duin, manager gebiedsontwikkeling in Almere.

Bron:
AT5
Nieuw-West werd na de oorlog gebouwd door de woningcorporaties en de gemeente. En ook bij de stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden bouwden corporaties tot voor kort naast de sociale huurwoningen bijna alle marktwoningen. Dat mag niet meer. Sinds de nieuwe Woningwet...
Bron:
AT5

Eigen Haard is juni 2016 gestart de renovatie van de zogeheten Airey-woningen in Nieuw-West. In de eerste fase worden tachtig woningen aangepakt. Per woning investeert de corporatie iets meer dan 100.000 euro, inclusief de aanpak van de tuinen. Medio september kan de eerste...

Bron:
Bouw Woon Leef

Voor Amsterdamse begrippen kun je in Nieuw-West nog redelijk betaalbaar wonen. Het is dan ook niet gek dat het stadsdeel steeds meer belangstelling trekt van Amsterdammers. De bouwproductie draait er op volle toeren. BWL bezoekt in deze korte video de Poort van Toorop, een...

Bron:
AT5

Amsterdam Nieuw-West: een stadswijk of meer een parkstad? Dat is de titel van een recente studie over de vernieuwing van Nieuw-West. In deze korte video gaat Bouw Woon Leef op pad met een van de auteurs daarvan, stedenbouwkundige Wouter Veldhuis. Nu gemeente en corporaties de...

Bron:
AT5
Documentaire over de internationalisering van Amsterdam, samengesteld uit drie korte afleveringen van Bouw Woon Leef over dit onderwerp. De trends worden besproken door cultureel antropologe Philippa Colin, hoofd onderzoek en statistiek Jeroen Slot.
Bron:
AT5

Ymere heeft een voormalig kantoorpand aan de Mauritskade omgebouwd tot appartementen voor statushouders en huurders. Dit pand heet: De Maurits. Vorig jaar werd het gebouw al tijdelijk benut voor de opvang van vluchtelingen via het burgerinitiatie Hoost.
Aan het woord...

Bron:
AT5

De bevolking van Amsterdam groeit snel, mede door immigratie uit het buitenland. Wat doet die internationalisering met de stad? En is er speciaal beleid nodig om Amsterdam leefbaar te houden? Bouw Woon Leef stelt deze vragen. De antwoorden komen van onderzoeker en...

Bron:
AT5

Wie denkt dat expats in mooie riante appartementen in de binnenstad wonen heeft het mis. De meeste expats moeten zich ook gewoon zien te redden op de krappe Amsterdamse woningmarkt. En dat is, onder andere door de taalbarrière, vaak heel lastig. Veel expats wordt een poot...

Bron:
AT5

Pagina's