Wethouder Ivens legt zich neer bij renovatieplannen Ymere

02.07.14
Wethouder Ivens legt zich neer bij renovatieplannen Ymere

Wethouder Laurens Ivens van Bouwen en Wonen heeft geen formele bezwaren tegen de plannen van Ymere om de komende jaren negentig beeldbepalende panden met in totaal 270 woningen in het centrum van Amsterdam ingrijpend te renoveren. Het betreft sociale huurwoningen waarvan na renovatie een groot deel wordt verkocht.
In gesprek met Ivens heeft Ymere de ruimte geboden bij sommige panden af te zien van een ingrijpende aanpak. Voorwaarde is dat de corporatie minimaal de zogeheten Kaderafspraken volgt. Ivens is blij dat Ymere voor de betrokken huurders meer wil doen, zo blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van SP en GroenLinks. Voor huishoudens met een inkomen tot 34.000 euro wordt de huur gemaximeerd op de aftoppingsgrens. Voor huishoudens met een inkomen tussen 34.000 en 50.000 euro mag de huur niet hoger zijn dan de liberalisatiegrens. En huishoudens met een inkomen boven 50.000 euro worden ondersteund bij het vinden van een woning in de vrije sector of koop. Verder heeft Ymere toegezegd dat alle bewoners kunnen terugkeren naar hun buurt; daarbij wordt gedacht aan de buurtcombinatie of directe aangrenzende buurtcombinaties. Voor alle bewoners geldt dat er maatwerk wordt geleverd. De corporatie is bereid tot huurgewenning en degenen die een huis willen kopen krijgen voorrang bij een koopwoning in de buurt.
In gesprek met Ivens heeft Ymere ook de ruimte geboden in bepaalde clusters alsnog een ingrijpende renovatie te heroverwegen als er geen dwingende noodzaak is (veiligheids- of gezondheidsrisico). Die keuze is afhankelijk van het overleg met de bewoners.
Ivens ziet verder geen bezwaar de aanpak deels te financieren uit verkoop van sociale huurwoningen. Volgens hem komt de sociale voorraad door het verdwijnen van 180 sociale huurwoningen in stadsdeel Centrum niet in gevaar. De woningen liggen redelijk gespreid over het stadsdeel. Evenmin brengt verkoop de doelstelling van het nieuwe college in gevaar minimaal 187.000 sociale huurwoningen in Amsterdam te handhaven.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS