METROPOOLREGIO - MRA

 • 04.12.12

  Woningcorporatie Ymere vindt het vreemd onder verscherpt financieel toezicht te zijn geplaatst. De investeringen verhouden zich goed met het eigen vermogen, zo verklaart bestuurder Ber Bosveld. In de beoordelingssystematiek van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) bestaat volgens hem onvoldoende oog voor regionale verschillen.

 • 04.12.12

  Woningcorporatie Ymere is onder verscherpt toezicht geplaatst. Zo heeft minister Blok voor Wonen maandag in zijn zogeheten 'oordeelsbrief' laten weten. De minister maakt zich zorgen over het teruglopen van het volkshuisvestelijk vermogen, de aard en omvang van de leningportefeuille, de omvang van de groepsmaatschappijen en de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

 • 03.12.12

  Toezichthouders van woningcorporaties krijgen een lagere vergoeding, zo blijkt uit de regeling van minister Blok voor de bezoldiging van corporatiebestuurders. Met name bij de grootste corporaties gaat de vergoeding voor de Raad van Commissarissen fors omlaag.

 • 05.12.12

  De beloning van Amsterdamse corporatiebestuurders is veel hoger dan minister Stef Blok voor Wonen passend vindt. Zo blijkt uit de vrijdag in de Staatscourant gepubliceerde beloningsregeling. Bij corporaties als Stadgenoot, De Key en Rochdale (25.000 tot 50.000 woningen) mag de totale beloning, inclusief pensioen en onkosten niet hoger zijn dan 165.000 euro. Bestuurders van Eigen Haard en de Alliantie (50.000 tot 75.000 woningen) worden gebonden aan een maximum van 195.000 euro. Voor bestuurders van Ymere geldt met meer dan 75.000 woningen een maximum van 228.600 euro.

 • 23.11.12

  Woningcorporatie Eigen Haard wil de komende jaren een substantiële woningportefeuille opbouwen in Almere. Voor de nieuwe wijk Almere-Poort wordt gedacht aan de bouw van maximaal duizend sociale- en vrije sector huurwoningen en koopwoningen.

 • 07.12.12

  Woningcorporatie Eigen Haard wil de komende jaren een substantiële woningportefeuille opbouwen in Almere. Voor de nieuwe wijk Almere-Poort wordt gedacht aan de bouw van maximaal duizend sociale- en vrije sector huurwoningen en koopwoningen.

 • 21.11.12

  Door het uitblijven van nieuwe bouwlocaties dreigt woningnood in de provincie Noord-Holland. Zo heeft gedeputeerde Tjeerd Talsma gisteren in de statenvergadering verklaard. "Het loopt traag en zwaar op de woningmarkt. Als het zo doorgaat krijgen we een woningnood, zoals we die ook na de Tweede Wereldoorlog hebben gekend."

 • 07.12.12

  Ymere bouwt op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer in Hoofddorp een nieuwe opvang voor dakloze gezinnen. Het nieuwe gebouw bestaat uit dertig wooneenheden en een gemeenschappelijke woonruimte. RIBW K/AM helpt de inwoners van de Haarlemmermeer hun leven weer op de rit te krijgen. De nieuwe opvang vervangt twintig tijdelijke woonunits aan de Hoofdweg in Hoofddorp.

 • 20.11.12

  De Nijs Projectontwikkeling is gestart met de bouw van vijf woongebouwen met in totaal 257 appartementen aan de Laan van de Helende Meesters in Amstelveen. Vastgoedfonds Altera Vastgoed heeft twee torens met daarin 113 vrije sector huurwoningen verworven. Woningstichting Eigen Haard neemt twee gebouwen af met daarin 58 vrije sector huurwoningen en 38 appartementen in de sociale huur. In de vijfde toren huurt de Zonnehuisgroep Amstelland 48 woningen. Op de begane grond is 5500 m² bedrijfsruimte beschikbaar voor voorzieningen als kinderdagopvang, thuiszorg en fysiotherapie.

 • 22.11.12
  Goedkoper wonen

  Ontwikkelaars kampen met afzetproblemen. Maar niet in Volendam. Nieuwbouwkoopwoningen in de nieuwe wijk Broeckgouw gaan vlot van de hand. “Volendammers willen bij toch het liefst bij elkaar wonen,” zegt directeur Paul Klouwer van KBK Bouwgroep.

 • 12.11.12

  Elfrieke van Galen (1961) en prof. Vincent Gruis (1972) zijn benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Ymere. Van Galen
  is vanaf 2009 toezichthouder en zelfstandig adviseur en ondernemer op het kruispunt van commercie en 'Corporate Social Responsibility' bij The RockGroup. Daarvoor heeft zij gedurende twintig diverse functies bekleed bij de KLM. Zij volgt Willem Brethouwer op. Vincent Gruis is sinds 2011 hoogleraar Housing Management aan de TU Delft. Ook was hij van 2007 – 2010 lid van de Commissie Aedes Code. Gruis is de opvolger van A.W. Kouwets.

 • 08.11.12

  De voormalige Honigfabriek in Koog aan de Zaan wordt een broedplaats volgens de formule van Bureau Broedplaatsen Amsterdam. De helft van de fabriek is voor een periode van tien jaar beschikbaar voor kunstenaars, vormgevers en culturele en creatieve bedrijven. Zaanstad en Amsterdam stellen daar elk 150.000 euro voor beschikbaar.

 • 14.11.12

  Woningcorporaties ontkomen niet aan het uitstellen van investeringen. Zo voorziet Jim Schuyt, directievoorzitter van woningcorporatie de Alliantie. De extra verhuurdersheffing van het kabinet Rutte II verstoort het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Voor meer woningverkopen, volgens hem het enige alternatief, is het geen goede tijd.

 • 31.10.12

  Ymere vreest niet voor toekomstige opsplitsing. Zo blijkt uit een eerste reactie op het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher. Evenmin maakt de corporatie zich zorgen over de directe aansturing door gemeenten.

 • 26.10.12

  Woningcorporatie Parteon bouwt in het centrum van Wormerveer zeventien huurwoningen en aantal bedrijfsruimtes. Nog dit jaar beginnen de bouwwerkzaamheden. Het bouwproject aan de Markstraat is de afronding van de vernieuwing van het centrum van Wormerveer.

 • 05.10.12

  De voormalige VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland wordt vervolgd voor het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen. Hooijmaijers moet later deze maand voor het eerst voor de rechter verschijnen. De Rijksrecherche heeft jarenlang onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling. Hooijmaijers zou als gedeputeerde het adviesbureau van zijn vrouw hebben ingeschakeld bij bouwprojecten. De oud-gedeputeerde verklaarde tegen RTV Noord Holland dat hij de vervolging niet begrijpt. "Ik ben en blijf onschuldig.

 • 25.09.12

  De ontwikkeling van de Bloemendalerpolder kan beginnen. Provinciale Staten van Noord-Holland stemde althans op 24 september in met de plannen. In het veengebied tussen Weesp en Amsterdam moet in een periode van 10 à 12 jaar een woonwijk met bijna 3.000 woningen verrijzen; tweederde van de polder blijft groen. Anders dan in eerdere plannen is Noord-Holland geen medeontwikkelaar meer. Bij de bebouwing van de Bloemendalerpolder zijn zes private partijen betrokken: AM, Ymere, Bouwfonds, Van Erk Groep, Blauwhoed Eurowoningen en Van Wijnen.

 • 21.09.12

  Zaanstad heeft Frits Palmboom aangesteld als supervisor ZaanIJ. In deze onafhankelijke rol adviseert hij het bestuur gevraagd en ongevraagd over alle voornemens, plannen en projecten binnen het ontwikkelingsprogramma ZaanIJ. Portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling Dennis Straat: ‘Frits Palmboom heeft een grote staat van dienst op het gebied van stedenbouw en landschap. Zijn aanstelling als supervisor ZaanIJ is een extra kwaliteitsimpuls voor de duurzame ontwikkeling van de stad die we voorstaan. Ik ben er erg blij mee.'

 • 19.09.12

  Kinderdagverblijf Catalpa in Diemen heeft de Green Buidling Award 2012 gewonnen. Het door woonstichting De Key ontwikkelde gebouw won de onderscheiding in de categorie ‘daktuin of gevelgroen tot 1000 m2’.

 • 18.09.12
  Burgemeester Van der Laan

  De grote steden willen met Rijk, ontwikkelaars en investeringsfondsen deals sluiten om het tekort op de woningmarkt weg te werken en de bouw te stimuleren. Zo schrijven Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht dinsdag in een brief in De Volkskrant. Maar dat vraagt wel een mentaliteitsomslag. Kabinet en parlement moeten de gemeenten als 'eerste overheid' vertrouwen en armslag geven.

 • 20.03.13

  De huidige woningproductie in de Stadsregio plus Almere is momenteel zo’n 40 procent te laag om de benodigde 90.000 extra woningen in 2020 te bereiken. Uit de demografische opbouw in de regio blijkt dat de komende tien jaar de grootste vraag naar woningen komt van mensen rond de dertig. De vraag naar duurdere koopwoningen blijft voorlopig dus op een laag pitje.

   

  Bron: Factsheet Woningmarkt, Stadsregio 2012 (CBS, 2012-bewerking Rigo).

 • 15.11.12

  Almere: project Duin
  Amsterdam: Kolenkitbuurt in de spoorzone
  Deelregio Zuid: Plantage De Sniep in Diemen
  Stadregio Noord: Inverdan

 • 15.11.12
  Crisis noopt tot regionale afstemming woningproductie

  Zelfstandige gemeenten, corporaties en commerciële ontwikkelaars die gezamenlijk besluiten welke woningbouwprojecten in de regio prioriteit moeten krijgen? Het zou zo maar kunnen. Eind oktober kan er een top20 liggen van voorrangsprojecten met een groot regionaal belang. Voor alle overige projecten blijven gemeenten en ontwikkelaars overigens hun eigen plan trekken.

 • 20.03.13
  Plan voor duizenden woningen tussen Amsterdam en Weesp

  Ondanks de crisis worden er nog grootschalige bouwplannen gelanceerd. In de Bloemendalerpolder bij Weesp moeten 2750 woningen verrijzen. De verantwoordelijkheid voor woningbouw en openbare ruimte ligt bij zes private partijen. “Geen PPS-constructies, maar ieder zijn eigen rol. Dat past beter bij de huidige tijd,” vindt gedeputeerde Tjeerd Talsma.

 • 31.08.12

  De 180 woningen van gedupeerde kopers in de Amstelveense wijk Westwijk worden afgebouwd dankzij Woningcorporatie Eigen Haard, gemeente Amstelveen en bouwbedrijf HSB Volendam. De bouw was stil gevallen door het faillissement van projectontwikkelaar Phanos. De kopers verkeerden daardoor maanden in onzekerheid. Vanwege de vertraagde oplevering worstelen veel kopers met dubbele lasten en andere problemen. Bewoners die reeds in Westwijk wonen kijken uit op een half opgeleverde wijk met braakliggende terreinen.

 • 17.08.12

  De Weesper woningbouwvereniging De Woningbouw wordt onderdeel van Ymere. Najaar 2011 zette de corporatie zichzelf in de etalage. Men vond zichzelf te klein om zelfstandig te blijven bestaan. Begin juli koos De Woningbouw voor Ymere uit vier kandidaten. Men koerst aan op een fusie op 1 januari 2013. Daartoe is nog toestemming het rijk en definitieve toestemming van de Ledenraad nodig. De belangrijkste opgave rond Weesp ligt in de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder.

   

 • 17.08.12

  De Zaanse woningcorporatie Parteon heeft Cees van Boven benoemd tot directeur/bestuurder. Hij volgt interim-bestuurder Wim Staargaard op.
  Cees van Boven was tot vorig jaar directeur bij MAB Development Nederland. Daarvoor werkte hij als directeur bij het ministerie van VROM. Hier had hij onder meer het grondbeleid in zijn portefeuille en werkte hij aan de oprichting van het gemeenschappelijke ontwikkelingsbedrijf. Daarvoor werkte hij bij adviesbureau Berenschot.

 • 07.12.12

  Voorrang voor Zaanse woningzoekenden met binding

  De Zaanstreek geeft woningzoekenden met binding meer kans op een sociale huurwoning in de eigen gemeente. Starters die minimaal een jaar staan ingeschreven bij de gemeenten Zaanstad of Wormerland, starters met een baan in een van beide gemeenten en Zaanse doorstromers kunnen vanaf eind april via Woningnet voorrang claimen.

 • 07.12.12

  Rochdale blijft in Purmerend

  IntermarisHoeksteen biedt onvoldoende voor de ruim tweeduizend woningen van Rochdale in Purmerend. De besprekingen over overname van het bezit zijn beëindigd, zo hebben beide corporaties laten weten. De opvattingen over de waarde lagen te veel uit elkaar.

 • 03.08.15

  Reportage over de vele studentenhuisvestingsprojecten met speciale aandacht voor de vernieuwing van Uilenstede.

 • 07.12.12

  Amsterdam vreest voor groot woningtekort

  De Metropoolregio Amsterdam stevent af op een groot woningtekort. Zo blijkt uit de Quickscan Woningbouw. Er is tot 2040 een vraag naar 270.000 extra woningen. Maar de komende acht jaar alleen al ontstaat een productieachterstand van bijna honderdduizend woningen.

 • 17.08.12

  101 woningen en 16 zorgwoningen in Zaanstad

  Woningcorporatie Parteon heeft groen licht gegeven voor de versnelde bouw van 101 woningen en 16 zorgwoningen in Zaanstad. In Wormerveer start de bouw van 56 woningen en 16 zorgwoningen in het project Rietvelden Zuid. In de Zaanse Rosmolenwijk worden 45 woningen gebouwd.

 • 17.08.12

  Rochdale sloopt in Havenbuurt Zaandam

  Rochdale sloopt haar 73 woningen in de Havenbuurt in Zaandam. De afgelopen tijd zijn verschillende scenario's onderzocht. Ingrijpende renovatie is naar de mening van de Amsterdamse woningstichting onverantwoord duur en levert onvoldoende woonkwaliteit op.

 • 12.06.12

  Doorstroming sociale sector naar nieuw dieptepunt

 • 12.06.12

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam: de volgende tien jaar

  “Geen beter smeermiddel dan middenhuursegment”

 • 21.05.14

  Maar huurders moeten wel perspectief op een redelijk aanbod hebben

  Maatwerk kan doorstroming bevorderen

  In het Amsterdamse Woonmanifest 2012 wordt opgeroepen tot ombuigingen waarmee ondanks de crisis de vitaliteit in de stad kan worden vastgehouden. Voor de volkshuisvesting betekent dit vooral dat er doorstroming blijft. De corporatiesector wordt uitgenodigd meer maatwerk te leveren. Op diverse plekken hebben corporaties daar ervaring mee opgedaan. Met wisselend succes
 • 21.08.12

  Eerste nieuwe studentenflats bij Uilenstede gereed

  Studentenhuisvester DUWO opent op dinsdag 21 februari de eerste nieuwe studentenwoningen op campus Uilenstede in Amstelveen. Na twee jaar bouwen aan de herontwikkeling van de campus is het eerste deel van Uilenstede Oost gereed, in totaal 314 studentenwoningen. • 17.01.12

  Hoogleraar Atzema: in regio Amsterdam luisterde men slecht naar zijn klanten

  “Liever geduld dan verkeerde  daadkracht”

 • 17.01.12
 • 18.12.17

  Regionale woningmarkt: gedeelde inzichten leiden niet automatisch tot meer afstemming

  Wanneer gaat de roltrap weer bewegen?

  Overal stokt de woningbouwproductie, ook in de Metropoolregio Amsterdam. Terwijl de komende decennia volgens de laatste onderzoeken nog honderdduizenden woningen nodig zijn. Binnen de Stadsregio doet men een poging “de roltrap weer in beweging te krijgen” door de bouwprogramma’s die er (nog) zijn, beter op elkaar af te stemmen. Ondertussen is elke gemeente en subregio op zijn zoek naar zijn eigen X-factor.
 • 13.01.12

  Minder regels voor Almeerse zelfbouwers

 • 09.01.12

  Run op sociale huurwoningen in Hoofddorp

  Jansonius

 • 09.01.12

  Loten voor nieuwbouw in Amstelveen

 • 09.01.12

  Dertig woningen boven basisschool

  Heddes Bouw & Ontwikkeling en woningstichting Eigen Haard zijn in Monnickendam begonnen aan de bouw van een nieuw onderkomen voor de openbare basisschool de Gouwzee. Boven de school worden dertig appartementen gerealiseerd, waarvan twaalf vrije sector huurwoningen en achttien koopappartementen. Alle appartementen beschikken over een privé-parkeerplaats in de parkeergarage onder het gebouw.

 • 06.01.12

  Metropoolregio kampt met lage woningproductie

  Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de omliggende gemeenten is de woningproductie zwaar ingezakt. En een spoedig herstel is niet in zicht, zo blijkt uit een rondgang langs verschillende buurgemeenten. Niet alleen de opleveringscijfers, maar ook de aantallen in aanbouw genomen woningen blijven ver achter bij de productie die enkele jaren geleden nog gebruikelijk was.

 • 05.01.12

  Haarlemmermeer wil 10% nieuwbouw voor middensegement

  De gemeente Haarlemmermeer wil 10 procent van de nieuwbouw bestemmen voor middeninkomens. Dat is één van de ideeën van wethouder Jeroen Nobel om het aanbod van middeninkomens te vergroten. Er zou dan nog 30 procent overblijven voor de sociale sector en de rest voor de vrije markt.

 • 16.11.11

  Regionale afstemming woningbouw nodig

  Amsterdam kent de laatste jaren de snelste bevolkingsgroei sinds de oorlog, terwijl de nieuwbouwproductie tot een historisch dieptepunt terugviel. Wat je noemt een paradox. 

  Bouw en afzet nieuwe woningen

 • 09.11.11

  Woningbouw aan Bannehof Zaandijk

  De ontwikkelcombinatie Heijmans/ZVH herontwikkelt het terrein van het voormalige gemeentehuis en het aangrenzende parkeerterrein aan de Bannehof in Zaandijk tot woningbouwlocatie. Er is een mix voorzien van 180 appartementen en eengezinswoningen, waarvan 150 koopwoningen.

 • 09.11.11

  Nieuw winkelcentrum voor Poelenburg Zaandam

  De Zaanse wijk Poelenburg moet een nieuw en uitgebreider winkelcentrum krijgen. Zo meent woningcorporatie Parteon. Boven het deels nieuwe winkelcentrum is de bouw mogelijk van koop- en huurappartementen. De bestaande winkels worden gerenoveerd. Bovendien gaan de verouderde E-flats ten zuiden van het winkelgebied tegen de vlakte. Op die locatie kunnen nieuwe eengezinskoopwoningen verrijzen.

 • 08.11.11

  Amstelveen: eigen inwoners eerst

  In Amstelveen moeten voortaan vrijwel alle vrijkomende sociale huurwoningen toevallen aan de eigen inwoners. Zo vindt een meerderheid in de gemeenteraad. VVD, CDA, Burgerbelang Amstelveen en de eenmansfracties van ChristenUnie en OCA verzoeken het college bij de Stadsregio Amsterdam de vrijheid te krijgen maar liefst negentig procent van de vrijkomende woningen aan eigen inwoners toe te wijzen.

Pagina's