Ymere bereikt compromis met gemeente over transformatie bedrijfsgebouw naar woningen

15.03.2022
Image

Amsterdam heeft met Ymere overeenstemming bereikt over de transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw in de Oosterparkbuurt naar seniorenwoningen. Aanvankelijk was daarbij door de gemeente als eis gesteld dat de woningcorporatie alle oppervlakte aan bedrijfsruimte elders in Oost moest compenseren. Anders dreigde een boete van 50.000 euro. Dat vond de Partij van de Ouderen een onbegrijpelijke opstelling. Amsterdam wil immers veel seniorenwoningen toevoegen.

In antwoord op vragen van PvdO-raadslid Wil van Soest meldt de gemeente dat er inmiddels overeenstemming is bereikt over het nieuwbouwplan. Men blijkt water bij de wijn te hebben gedaan: Ymere hoeft nog maar de helft van de bedrijfsruimte elders in Oost te compenseren: 400 à 500 in plaats van 866 vierkante meter. Waar en op welke termijn wordt niet vermeld.

Op de locatie die loopt van de Vrolikstraat naar de Derde Oosterparkstraat zijn 30 jaar geleden woningen omgezet in een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij zijn de tussenliggende tuinen ook volgebouwd. Door de oorspronkelijke situatie - dus met een binnentuin - te herstellen komen er zeven woningen in een hofje beschikbaar die met voorrang aan senioren kunnen worden verhuurd.

De eis tot compensatie komt voort uit een raadsbesluit uit juni 2020 waarin is vastgelegd dat het belangrijk is betaalbare kleinschalige bedrijfsruimte in wijken te houden.