Yvonne Franquinet wordt nieuwe directeur Arcam

17.06.2013
Image

Yvonne Franquinet volgt per 1 januari 2014 Maarten Kloos op als directeur van Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM). Vooruitlopend daarop zal zij dit najaar al betrokken zijn bij de programmering voor 2014. Franquinet volgt Maarten Kloos op die ARCAM in 1986 oprichtte en het centrum sindsdien heeft geleid.
Yvonne Franquinet (1966) studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. De eerste jaren werkte ze als dramaturg bij verschillende gezelschappen. Later legde ze zich meer toe op kunst in de publieke ruimte. Ze werkte bij Dogtroep en bij Oerol. Van 2003 tot 2010 was ze directeur/artistiek leider van Huis en Festival a/d Werf, een instelling met een podium, een festival en een productiehuis voor jonge vormgevers, architecten en theatermakers. In 2010 werd Franquinet directeur/artistiek leider van Kunstenfestival Grenswerk in Enschede, een festival voor muziek, beeldende kunst en architectuur.
Arcam-voorzitter Edo Arnoldussen: "Franquinet past bij de koers die we met ARCAM willen inzetten. Het bestuur ziet in haar iemand die op ondernemende en enthousiaste manier het draagvlak voor architectuur en daarmee voor het werk van ARCAM kan versterken."

De Stichting Architectuurcentrum Amsterdam stelt zich ten doel het draagvlak voor architectuur en ruimtelijk ontwerp te verbreden. ARCAM fungeert als coördinatiecentrum en als informatiepunt voor een breed en internationaal publiek en richt zich op de Metropoolregio Amsterdam. ARCAM initieert en produceert exposities, debatten, workshops, lezingen en educatieprogramma’s.

Trefwoorden