Overslaan en naar de inhoud gaan

Alle lichten op groen voor bouw asielzoekerscentrum in Amsterdamse Houthaven

Image

De gemeente Amsterdam en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben met aannemer Van Wijnen een overeenkomst gesloten voor de bouw van een asielzoekerscentrum (azc) en een parkeergarage in de Houthaven. De bouw van het azc en parkeergarage start dit voorjaar. De oplevering wordt eind 2026 verwacht. Het gaat om een permanente locatie. Amsterdam heeft het afgelopen decennium meerdere tijdelijke locaties voor de opvang van asielzoekers geopend. Het COA wordt verantwoordelijk voor beheer, begeleiding en veiligheid op de locatie.

Het azc-gebouw komt tussen de Haparandaweg en de Houthavenweg. Het complex met 64 appartementen kan maximaal 500 mensen opvangen. In het gebouw komt ook een openbare parkeergarage met 110 parkeerplekken voor auto’s. Op de daktuin van de garage kan gespeeld en gesport worden door bewoners van het azc. Het gebouw is ontworpen binnen het beeldkwaliteitsplan van de Houthaven en kan in de toekomst aangepast worden naar reguliere appartementen. 

De bouw van de azc heeft ellenlang op zich laten wachten. Al in 2012 bestemde Amsterdam deze locatie voor  een azc. In 2015/16 mislukte de eerste aanbesteding. Daarna is het plan aangepast en een parkeergarage aan de bouwopgave toegevoegd.