Almere wil bouwproductie fors opvoeren, ook via hoogbouw

02.04.2021
Image
Almere wil dit decennium 25.000 woningen bouwen. Deze ambitie spreekt uit de Almeerse woonvisie 2020-2030. In het Stedelijk Woningbouwprogramma Almere heeft het college deze week vastgesteld waar die woningen moeten gaan komen. Dit betekent dat de woningbouwproductie fors moet worden opgevoerd. Het afgelopen decennium werd dat aantal nooit gehaald. In 2020 werden minder dan 1.400 woningen opgeleverd.
 
Ook Almere worstelt inmiddels met zijn woonstarters: jonge Almeerders die maar geen eerste eigen woning vinden. Maar ook gezinnen die een betaalbaar huis met tuin zoeken vissen in de polderstad steeds vaker achter het net, aldus wethouder Wonen Julius Lindenbergh: “Het is in deze markt te moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. We zien dat vooral starters het moeilijk hebben, maar ook voor anderen is het lastig. Het probleem is dat er in Nederland te weinig is gebouwd. Door het tekort aan woningen, stijgen prijzen steeds verder. Aan dat probleem willen we in Almere wat doen. We gaan meer bouwen, voor alle doelgroepen.”
 
Volgens de Almeerse wethouder Wonen heeft zijn stad Almere een sterke basis als het om wonen gaat. En wordt er op die basis verder gebouwd. “De meeste mensen wonen hier met veel plezier. Dus we willen de Almeerse kwaliteit behouden." Maar op meer plekken kiest men ook in Almere voor hoogbouw, zoals in het stadscentrum en rond station Almere Poort. "Door daar in de hoogte te bouwen, kunnen we op andere plekken, zoals Nobelhorst en Noorderplassen, juist veel woningen met een tuin blijven realiseren.“
Het nu vastgestelde Woningbouwprogramma moet daar het komende decennium sturing aan geven. Niet dat alles voor tien jaar in beton is gegoten: "Elke twee jaar kunnen we bijsturen als dit nodig is”, aldus Lindenbergh.

Meer regie

Volgens de wethouder gaat Almere actiever dan in het verleden sturen op de bouw van de juiste woningen op de juiste plek. Er komt "veel meer regie dan voorheen". De gemeente wil daartoe de samenwerking met de bouwende partijen - woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars - intensiveren. Het woord 'zelfbouw' valt opvallend weinig. Prioriteiten van het college zijn de stedelijke vernieuwing in Almere Haven en Buiten, de ontwikkeling van het centrum en het afmaken van de stadsdelen Poort en Hout. Op andere plekken maakt de stad de komende jaren even pas op de plaats zodat er meer focus is op de versnellingsopgave. Dit voorjaar worden deze afspraken vastgelegd in een stadsakkoord Versnelling Woningbouw Almere.

Trefwoorden