Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Hoe komt Amsterdam aan meer middenhuurwoningen? Tijdens een debat met wethouder Van Dantzig tijdens de vastgoedbeurs Provada bleek dat dat geen gemakkelijke zaak is.
  Achtergrondartikel

 • Het pensioenfonds ABP gaat in samenwerking met Greystar 420 miljoen euro investeren in de bouw van energiezuinige en betaalbare huurwoningen in de Randstad en andere grote steden. Het doel is dat minstens twee van de drie woningen bestemd zijn voor de verhuur in het gereguleerde en het middenhuursegment. Het eerste investeringsobject is een nieuw te bouwen wooncomplex met 780 appartementen in Leiden. ABP wil in de periode tot 2030 zelfs in totaal 5 miljard euro investeren in woningen.
  Nieuwsartikel

 • De vernieuwing van drie buurten in Geuzenveld, Slotermeer en Osdorp is weer een stap dichterbij. De vaststelling in de gemeenteraad van de investeringsnota's voor de drie buurten Ruychaverkwartier, de Couperusbuurt en Hoekenes staat voor de eerste helft van juli op de agenda. In alle gevallen worden er netto woningen toegevoegd en buurten autoluw. Het college heeft al zijn zegen gegeven aan de vernieuwingsplannen.
  Nieuwsartikel

 • Ontwikkelaar G&S& en de Alliantie Ontwikkeling hebben vorige week op de PROVADA hun bouwplan voor een nieuw 'sociaal hart' op NDSM-werf gepresenteerd. Het nieuwbouwplan Buurthaven op kavel B7 bestaat uit 207 sociale- en eeuwigdurende middeldure huurwoningen, een aantal sociaal-maatschappelijke functies en een gemeenschappelijk groen hof. Bijzonder is dat minimaal vijftig woningen worden toegewezen aan 'vitale ouderen'. BuurtHaven wordt naar verwachting eind 2027 opgeleverd.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Centrada heeft met Dura Vermeer Bouw Hengelo en Plegt-Vos overeenkomsten getekend voor de bouw van 70 eengezinswoningen en 78 appartementen in Lelystad. De nieuwbouw vloeit voort uit de afspraak met de gemeente om de zoekduur naar een sociale huurwoning te verminderen naar gemiddeld twee jaar. Nieuwbouw is daarbij van cruciaal belang. 
  Nieuwsartikel

 • De dagen lijken geteld voor de Beatrixflat, de eerste moderne hoogbouw van Zaandam. De karakteristieke 25 meter hoge woontoren van Ulrich en Kamphuis uit het begin van de jaren zestig op de hoek van de Peperstraat en de oostoever van de Zaan moet wijken voor de bouw van woontorens met 140 nieuwe appartementen.
  Nieuwsartikel

 • Het Buikslotermeerplein in Amsterdam verandert na jarenlang wachten in het nieuwe hart van Noord, waar mensen aangenaam kunnen winkelen, wonen, werken en ontspannen. Althans, volgens de gemeentelijke plannen die nu ter inzage liggen. Het gebied vanaf Stadsloket Noord tot aan het Olof Palmeplein moet levendiger en groener worden, met betere verbindingen met de omliggende wijken en meer ruimte voor horeca en cultuur. In winkelcentrum Boven 't Y komen hoogbouwtorens met ruimte voor 1.900 woningen… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente gaat een grote ingreep doen in het verouderde Holendrecht in Amsterdam Zuidoost. Sociale huurwoningen aan onder meer de Ochtendreef maken plaats voor omvangrijke, heel duurzame nieuwbouw. De plannen voorzien in de realisatie van in totaal 750 nieuwe woningen over vier woonblokken met een maximale hoogte van zestig meter. Ook sneuvelt een groot aantal bomen langs de Holendrechtdreef. 
  Nieuwsartikel

 • Woningbouwproject De Warren heeft de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2024 gewonnen, de publieksprijs voor nieuwbouw in Amsterdam. Zo'n 3.500 Amsterdammers brachten hun stem uit op de tien genomineerden, ruim een kwart koos voor het zelfbouwproject op IJburg. De prijs werd zaterdag uitgereikt op de Dag van de Bouw.
  Nieuwsartikel

 • Het college van Haarlemmermeer heeft besloten het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Wickevoort in het dorp Cruquius aan te passen om de bouw van extra woningen mogelijk te maken. Het huidige plan voorziet in de bouw van 756 woningen. De gemeente geeft de ontwikkelaar nu toestemming 111 woningen extra te realiseren.
  Nieuwsartikel

 • Ruimte in de Randstad wordt schaars, daarom moet voor toekomstige grote woningbouwlocaties na 2030 meer in het oosten van het land worden gezocht. Dat stelt demissionair minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Een verkenning van drie ministeries heeft een zestal geschikte regio's opgeleverd. Dit advies krijgt een plek in het 'voorontwerp' voor de Nota Ruimte. De Jonge laat de afronding en vaststelling daarvan over aan zijn opvolger.
  Nieuwsartikel

 • Vandaag mogen Amsterdammers ook hun stem uitbrengen over een lokaal onderwerp: beschermd groen in de stad. Maar de abstracte vraagstelling van het raadgevend referendum zal bij de meeste Amsterdammers vooral vragen oproepen: ‘Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Hoofdgroenstructuur? Het wordt daardoor eerder een vertrouwensstem over het stadsbestuur. 
  Nieuwsartikel

 • In Nederland zijn er te weinig betaalbare woningen. Economen adviseren daarom al jaren om meer woningen te bouwen. Maar waar in het land is daarvoor de beste plek?
  Achtergrondartikel

 • Amsterdam heeft geen goed zicht op de risico’s van woningbouw rond de chemische fabriek van Ketjen (dochteronderneming van Albemarle) in Noord. De Raad van State herhaalt deze conclusie in een nieuwe uitspraak over een bouwplan in het Hamerkwartier. Ditmaal gaat het een plan voor 1.700 woningen op het voormalige Draka-terrein. Het beroep van Albemarle wordt gegrond verklaard en daarmee kan het  bestemmingsplan voor dit gebied de prullenbak in.
  Nieuwsartikel

 • Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) wordt volledig eigenaar van de hoogstedelijke gebiedsontwikkeling Hyde Park in Hoofddorp. Daartoe heemt BPD het 50 procent belang over van Snippe Projecten BV, de initiator van de gebiedstransformatie. In 2020 nam BPD een 50 procent belang in Hyde Park. Financiële details zijn niet bekend gemaakt.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie De Alliantie en CZAN Ontwikkeling hebben het koopcontract getekend voor de bouw van 211 betaalbare huurappartementen in Blok NZ3 in de Noordbuurt van Elzenhagen Zuid in Amsterdam Noord. Het woonblok is de eerste van zes nieuwe bouwblokken in de buurt en heeft een toren van dertien verdiepingen. 
  Nieuwsartikel

 • Ontwikkelaar Being kondigt de start aan van de bouw van De Oosterlingen: zeven  woongebouwen op één van de laatste onbebouwde kavels van eiland Oostenburg. Architectenbureau MVRDV ontwierp een rijkgeschakeerd Amsterdams straatje. Het bouwproject beslaat een totaaloppervlakte van 14.000 m2 en bestaat uit 141 koopappartementen en 550 m2 aan commerciële ruimte.
  Nieuwsartikel

 • Om ‘optoppen’ te stimuleren hebben vijf provincies en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, een Handreiking optoppen (pdf, 627 kB) ontwikkelt. De provincie Noord-Holland stelt ook 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor optopprojecten.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie G&O en Slokker Vastgoed hebben een akkoord bereikt over de ontwikkeling van het nieuwbouwproject De Wandeling in Muiden, gemeente Gooise Meren. Het gaat om negentig houten woningen, waarvan 25 koopwoningen en 65 betaalbare huurappartementen voor de woningcorporatie. De locatie ligt aan de Muidertrekvaart, tussen de nieuwbouwwijk De Krijgsman en sportterrein Bredius. De bouwstart staat gepland voor begin 2025, zo meldt GooiseMerenNieuws.
  Nieuwsartikel

 • Van de 37 sociale huurwoningen die Rochdale vorige week op het Kwadijkerpark in Purmerend heeft opgeleverd, zijn er twintig bestemd voor zorgpersoneel van de Prinsenstichting en Odion. Twee maanden geleden leverde Rochdale al elf eengezinswoningen op, eveneens in de sociale huursector. In de nieuwe wijk Kwadijkerpark komen in totaal 340 woningen, waarvan honderd sociale huurwoningen. Er zijn nu 48 sociale huurwoningen opgeleverd, 52 volgen in fase 2 die inmiddels ook van start is gegaan en… meer
  Nieuwsartikel

 • Voor de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB is het terugdringen van het woningtekort topprioriteit. Daarom houdt het vast aan de bouw van honderdduizend nieuwe woningen per jaar. Om die bouwproductie mogelijk te maken moet snel meer bouwgrond beschikbaar komen. Het nieuwe kabinet zal daarvoor grote bouwlocaties aanwijzen, bij voorkeur rond bestaande infrastructuur. Daarbij gaat ‘de bouw van woningen boven de bouw van windmolens’, aldus de vier partijen.
  Nieuwsartikel

 • Er worden goede stappen gezet in het kader van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS), zo meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.  Dat baseert hij op de toename van het aantal bouwplannen. Hoofddoel van het actieplan is om 60.000 extra wooneenheden voor studenten te realiseren voor 2030. Inmiddels zijn er bouwplannen voor 30.000 extra eenheden. Behalve op nieuwbouw zet De Jonge ook in op meer hospitaverhuur. Hiervoor is een wetswijziging en informatiecampagne in… meer
  Nieuwsartikel

 • Het roer gaat om bij de provincie Noord-Holland. Waar vorige provinciebesturen lang een restrictief beleid voerden  ten opzichte van woningbouw in het landelijk gebied, wil het huidige college gemeenten meer ruimte geven. Dat geldt dan voor bouwplannen aan de randen van bestaande bebouwing, zelfs in beschermd landschap. Daarmee volgt het de veelgenoemde aanpak van de woningnood via 'Elk dorp een straatje erbij'. De provincie past daarvoor een aantal regels aan die nu gelden voor… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie ZVH heeft een koop-/aannemingsovereenkomst getekend voor de bouw van Timbr, een woongebouw met 158 sociale en middeldure huurwoningen. Het gebouw is onderdeel van de transformatie van de Kogerveldwijk in Zaandam. Dit gebied aan de oostzijde van de Zaan wordt de komende twintig jaar omgevormd tot een nieuwe stedelijke woonbuurt. Timbr wordt voor een groot gedeelte gerealiseerd in hout en gebouwd met een modulair bouwsysteem van bouwpartners Ursem en Heddes.
  Nieuwsartikel

 • Elf bewonerscollectieven willen gezamenlijk zo'n 300 woningen gaan realiseren in Lelystad. Het college staat positief ten opzichte van de initiatieven en wil met de collectieven een overeenkomst afsluiten. Dat meldt Omroep Flevoland. 
  Nieuwsartikel