Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Almere bestaat bijna 50 jaar. En net als bij de start wordt van de gemeente ook nu een forse bijdrage verwacht in het oplossen van de woningnood. Daarvoor is grond, daarvoor zijn plannen. Maar de realisatie ervan blijft flink achter bij de doelstellingen. Terwijl de ambities recent nog verder zijn opgeschroefd, lijkt de bouw van al die woningen verder uit beeld te raken.
  Achtergrondartikel

 • Er komt een flinke dip in de woningbouw aan, zoveel is zeker. Maar dit jaar lijkt het met de nieuwbouwproductie de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nog mee te vallen. Er kwamen in de eerste helft van 2023 netto 6.300 woningen bij. De hoge productie komt voor een groot deel op het conto van Amsterdam. Maar een trendbreuk tekent zich ook daar af.
  Achtergrondartikel

 • Niet klimaatverandering, immigratie, gezondheidszorg of armoedebestrijding zou volgens de Nederlandse stemgerechtigden het belangrijkste thema moeten zijn bij de volgende verkiezingen. Dat is het woningtekort! Aldus een recente peiling van I&O Research. Die urgentie proef je niet in alle verkiezingsprogramma's, tenzij je woonruimte onder de noemer 'bestaanszekerheid' schaart. Dat klopt natuurlijk, maar geen enkele partij wordt daardoor gezien als 'issue-owner' van het thema Wonen, aldus… meer
  NUL20-Opinie

 • Almere Pampus biedt de komende 25 jaar ruimte voor de bouw van 25.000 tot 35.000 woningen. Maar of het ooit wordt ontwikkeld, is afhankelijk van de aanleg van de IJmeerverbinding. Wel treft de gemeente Almere in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf alvast de nodige voorbereidingen.
  Achtergrondartikel

 • Het project leek te stranden, maar wooncoöperatie De Nieuwe Meent kan toch gaan bouwen aan het Archimedesplantsoen in Amsterdam Oost. De financiering is rond en daarmee is de grootste horde genomen. Op 14 september tekende de wooncoöperatie een hypotheekovereenkomst met Rabobank. Gelijktijdig werd met de gemeente Amsterdam de erfpachtovereenkomst getekend en een lening uit het duurzaamheids- en stimuleringsfonds afgesloten. In combinatie met door uitgegeven obligaties is de financiering nu rond.
  Nieuwsartikel

 • Het is niet overal kommer en kwel in de afzet van nieuwbouwwoningen. De 75 woningen in The Starling in het Bajeskwartier in Amsterdam zijn binnen twee weken bijna alle gereserveerd of in optie genomen. Het gaat om twee- tot vierkamerappartementen, met eigen buitenruimte. De meeste appartementen hebben een oppervlakte tussen de 45 en 87 m2, maar er zitten er ook enkele grotere tussen, sommige met groot dakterras. De gemiddelde vierkante meterprijs zit rond de 9.000 euro (eigen grond, geen… meer
  Nieuwsartikel

 • In de eerste helft van 2023 blijft ook in Amsterdam de bouwproductie flink achter bij de doelstellingen. Er zijn 2.355 woningen in aanbouw genomen, waaronder 1.576 sociale huurwoningen en 211 middeldure huurwoningen. Wethouder Reinier van Dantzig verwacht dat aan het eind van het jaar de teller staat op zo'n 4.500 woningen. Vorig jaar werd nog een recordaantal van 8.400 woningen in aanbouw genomen en de langjarige doelstelling is 7.500 per jaar.
  Nieuwsartikel

 • Het college stemt in met de bouw van 800 woningen op het Marineterrein. Het bestuur volgt daarmee een van de uitgangspunten uit de conceptnota. Daarin is een woonprogramma opgenomen met veertig procent sociale huur, veertig procent middeldure huur en twintig procent dure huur en koop. Alle monumenten en zoveel mogelijk karakteristieke gebouwen blijven behouden, net als de oude bomen.
  Nieuwsartikel

 • PvdA en GroenLinks Amsterdam hebben een initiatiefvoorstel ingediend dat een bouwcrisis in de hoofdstad zou moeten voorkomen. Het voorstel bevat een meer integrale aanpak, aanpassing van de grondprijsberekening, een ‘Amsterdamse Bouwtafel’ en de terugkeer van een woningbouwregisseur. Het voorstel kwam opmerkelijk genoeg enkele dagen voordat wethouder Reinier van Dantzig een 'Doorbouwakkoord' met marktpartijen en corporaties presenteerde. Zijn commentaar: "Bijna al die dingen doen we al. En die… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeenteraad van Zaanstad stemt in met het gewijzigde bestemmingsplan voor Badhuisweg 1 op ‘het Eiland’ in Zaandam. Althans, dat is het logische vervolg op de positieve zienswijzen die werden afgegeven tijdens 'het Zaans Beraad' op 14 september. Het raad besluit over het bestemmingsplan op 21 september.
  Nieuwsartikel

 • In de eerste twee kwartalen van 2023 zijn circa 2.100 flexwoningen opgeleverd, terwijl er vorig jaar in totaal 3.400 zijn gerealiseerd. Demissionair minister Hugo de Jonge hoopt dit jaar nog altijd circa 12.000 flexwoningen te realiseren. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. Daarin staat ook dat hij nog altijd zoekt naar kopers voor 1.164 van de tweeduizend flexwoningen die al door het Rijk zijn gekocht en gedeeltelijk gebouwd. Daarvan zijn er slechts 84 geplaatst en voor 744… meer
  Nieuwsartikel

 • De woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam gaat de komende jaren flink terugzakken. Die conclusie kan worden getrokken op basis van het aantal vergunde woningen in de 29 gemeenten van de regio. In de eerste helft van 2023 is het aantal vergunde woningen bijna de helft van 2020. De bij CBS geregistreerde aantallen bouwvergunningen zijn wellicht in absolute zin niet altijd betrouwbaar en per kwartaal ook zeer grillig. Maar de trend is onmiskenbaar zeer negatief.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam begint volgend jaar twee kleinschalige proefprojecten met de ontwikkeling van grotere betaalbare koopwoningen, waarvan één in Amsterdam-Zuidoost. De woningen worden verkocht aan gezinnen met een middeninkomen, die voor het eerst een woning willen kopen. De woningen zijn voor politiemensen, verpleegkundigen en leraren en onderwijzend personeel met een gezin. 
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie de Alliantie heeft het eerste complex met sociale huurwoningen in het Bajeskwartier verhuurd. Het nieuwbouwcomplex De Toekomst bestaat uit 280 studentenwoningen. Het gaat om 251 studio’s van 20 m2, met  een eigen keuken en badkamer. Daarvan bedraagt de huurprijs € 488, inclusief servicekosten en internet. En 29 grotere studio’s (maximaal 35 m2) tegen een bruto huurprijs van € 720. Het complex kent bovendien gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een studieruimte op de… meer
  Nieuwsartikel

 • De ontwikkelaars die 2.500 studentenwoningen willen bouwen bij de Amstelveense kantorenlocatie Kronenburg hebben in een brief aan alle landelijke fracties gevraagd om het onderwerp op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Het kabinet zette eerder een streep door de plannen. Het gebied ligt al jaren braak, omdat er bouwbeperkingen gelden vanwege vliegtuiglawaai. Een topambtenaar stelde op verzoek van het Rijk een advies met verschillende oplossingen voor. Maar het ministerie van… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam gaat op zoek naar een ontwikkelaar of modulaire bouwer die 200 tot 250 flexwoningen wil bouwen in het Riekerpark. Het beroep op de markt volgt nadat Amsterdamse woningcorporaties te kennen hebben gegeven het bouwproject niet te kunnen realiseren.
  Nieuwsartikel

 • Het aanpakken van de wooncrisis, waardoor honderdduizenden woningzoekenden geen passende woning kunnen vinden, mag geen vertraging oplopen door de val van het kabinet, zo schrijft Aedes aan de Eerste en Tweede Kamer. Wetgeving die helpt om het woningtekort te lijf te gaan en verder te verduurzamen, zoals de Wet regie op de Volkshuisvesting, de Wet betaalbare huur en specifieke wetgeving op gebied van de warmtetransitie, moet volgens de belangenbehartiger van de woningcorporaties onverwijld… meer
  Nieuwsartikel

 • Bouwers, ontwikkelaars en gemeenten zeggen de komende twee jaar meer dan drie miljard euro tekort te komen om te kunnen beginnen met reeds geplande bouwprojecten. Dat is veel meer dan demissionair minister De Jonge aan subsidie beschikbaar heeft. Het beschikbare budget voor de zogeheten startbouwimpuls bedraagt slechts 250 miljoen euro.   Afgelopen zomer konden gemeenten en ontwikkelaars projecten voor de startbouwimpuls aanmelden. Dat hebben zij en masse gedaan: er zijn ruim tweeduizend… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Eigen Haard en supermarkt Aldi bouwen samen aan het project Kootpark in Uithoorn. Behalve de supermarkt komen er 37 woningen voor diverse doelgroepen. Een deel is bestemd voor een woongroep voor negen zelfstandig wonende jongeren met autisme. Ouders uit de regio richten daarvoor de Stichting Dali op die de woningen huurt van Eigen Haard. Eén woning wordt ingezet als gemeenschappelijke woonkamer met balkon.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft in het eerste half jaar 3.765 woningen toegevoegd aan de voorraad, de optelsom van nieuwbouw, transformatie minus sloop en andere mutaties. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen inclusief die van transformatie kwam uit op 4.238 woningen. De veelbesproken bouwcrisis tekent zich kortom nog niet af in de oplevercijfers. Dat is ook verklaarbaar aangezien de marktomstandigheden pas vorig jaar verslechterden als gevolg van de oorlog in Oekraïne, stijgende bouwprijzen en rente en… meer
  Nieuwsartikel

 • De woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) laten weten “volledig achter de doelstellingen en ambities” van het coalitieakkoord 2023-2027 van de provincie Flevoland te staan. De nieuwe coalitie wil 40.000 extra woningen tot 2030 realiseren. Deze bouwopgave komt voor een groot  deel voor rekening van Almere en Lelystad, beide ook onderdeel van de MRA. De twee gemeenten hebben zich eerder in de MRA-woondeal verbonden aan de bouw van 31.000 woningen waarvan 9.400 sociale huurwoningen.
  Nieuwsartikel

 • De Gemeente Amsterdam kan verder met de herontwikkeling van het gebied tussen het Amstelstation en de Amstel. De Raad van State heeft nagenoeg alle bezwaren van gebouweigenaren in de omgeving tegen het nieuwe bestemmingsplan Amstelstation-Amsteloever afgewezen. De bouwplannen voorzien in de herontwikkeling van 1.300 tot 2.100 woningen, inclusief vernieuwing van de Van der Kunbuurt, de realisatie van 100.000 m2 tot 170.000 m2 kantoren en de bouw van allerlei voorzieningen, zoals een grote… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeenteraad van Zaanstad neemt in september een besluit over wijziging van het  bestemmingsplan voor Badhuisweg 1 op ‘het Eiland’ in Zaandam. Nu nog staat op die plek aan de Voorzaan een leegstaand kantoorgebouw, waar Rochdale eigenaar van is. Het plan voor Badhuisweg 1 bestaat uit de bouw van 120 sociale huurappartementen, verdeeld over twee gebouwen. Rondom de nieuwe gebouwen komt openbare ruimte met parkeerplaatsen en groen.
  Nieuwsartikel

 • Het volgende kabinet moet koers houden, regie nemen en doorpakken. Dat is de boodschap van Aedes aan alle politieke partijen die bezig zijn met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. Er dreigt een infarct voor de volkshuisvesting, aldus Aedes. 'Woningcorporaties doen wat ze kunnen en hebben met gemeenten en provincies regiodeals gemaakt. Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering.’
  Nieuwsartikel

 • De woningcorporatie Centrada wil de komende tien jaar gemiddeld 250 woningen per jaar bouwen. Dat blijkt uit het strategisch plan van de corporatie voor de komende tien jaar.  Met name in de jaren 2025/2026 wordt een piek verwacht, waarin het aantal nieuwe woningen kan oplopen tot 400-500 per jaar.
  Nieuwsartikel